Vi håller på att flytta!

Sedan den 1/10 2021 har AFRY (ÅF Industry AB) förvärvat Zert och vi håller nu på att integreras. Våra system och vår uppdragsverksamhet fortsätter som vanligt fast i form av en sektion inom AFRY.
Tillsammans med våra kollegor driver vi utvecklingen framåt och kan nu med våra nya kollegor bredda vårt erbjudande!
Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Produkter

Våra webbaserade produkter låter dig hantera och samla allt du behöver – i ett och samma system. Risker och lagdrivna krav i projekt hanterar du med Zert RMp. Zert RM låter dig identifiera, värdera och kommunicera risker i organisationen och med Zert CLM skapar, hanterar och distribuerar du lagstyrd teknisk dokumentation.

Zert RM

Zert RM är ett webbaserat program som samlar din riskhantering på ett och samma ställe. Programmet gör det enkelt att såväl identifiera som värdera och kommunicera riskerna i din organisation.

Eftersom Zert RM är uppbyggt av moduler anpassar du det dessutom enkelt efter dina behov.

Zert RMp

Zert RMp är ett webbaserat program för kravhantering som ger dig som projektledare full kontroll under hela projektet. 

Zert RMp är också ett planerings-, process- och kvalitetsstöd med fokus på lagdrivna krav, krav från standarder samt företagsspecifika krav.

Zert CLM

Zert CLM innehåller allt du behöver för att skapa, samla, underhålla och publicera flerspråkig teknisk dokumentation och eftermarknadsmaterial.

Programmet är kraftfullt, användarvänligt och lätt att anpassa efter dina behov.

Färdiga tjänstepaket

Zert RM – Riskhantering

AFS 2017:3

Användning och kontroll av trycksatta anordningar. Tjänstepaketet innehåller det du behöver för att gå i mål med den nya föreskriften för trycksatta anordningar.

Läs mer

CE-MÄRKNING ENLIGT MASKINDIREKTIVET

Abonnemanget innehåller det du behöver för att gå i mål med CE-märkning av en maskinleverans enligt 2006/42/EG.

Läs mer

Zert CLM – Teknisk dokumentation

ISO 20607:2019

Tjänstepaketet innehåller det du behöver för att producera en bruksanvisning som följer den nya standarden Maskinsäkerhet – Bruksanvisning – Allmänna principer (ISO 20607:2019). Med färdiga mallar kommer du snabbt igång med arbetet.

Läs mer

Konsulttjänster

Bättre projekt börjar med ett bättre säkerhetsarbete. Våra specialister lotsar dig och guidar både projekt och linje till rätt säkerhetsnivå, relevant dokumentation och en effektiv process.

Tack och hej pappersarbete

Zert vill utmana gamla ineffektiva arbetssätt och ersätta dem med smarta automatiserade lösningar, helt enkelt för att du ska kunna ägna dig åt de som är väsentligt i din verksamhet. Det betyder att vi ständigt utmanar och förnyar sättet på vilket företag kan producera och publicera teknisk dokumentation.

Full koll

Med rapporter och överblick i handlingsplanen har du alltid full
koll på informationen

Spara tid och pengar

Med effektiva arbetsmetoder sparar man in på resurser, med våra webbtjänster jobbar du smart

Jobba effektivt i spridda team

Med våra webbtjänster struktureras informationen och gör det lätt att jobba även i spridda team

Nyheter

AFRY förvärvar mjukvaruföretaget Zert AB

För att ytterligare stärka det digitala erbjudandet förvärvar AFRY mjukvarubolaget Zert AB.

AI och maskininlärning inom medicinteknik

t med att ta fram kvalitetsstandard för medicinteknisk programvara med AI och maskininlärning. Det sker i internationellt samarbete och resultatet kan bli svensk standard.

Omröstning om det kommande nya maskinförordningen

Om förslaget antas i IMCO och Europeiska kommissionen kan vi förvänta oss ett nytt maskinförordningen innan året är slut.

Maskinsäkerhet har nu genomgående stöd av metoden med säkerhetsnivåer, SIL

Att den nya, andra utgåvan av den internationella standarden IEC 62061 även omfattar icke-elektriska system gör det nu möjligt att använda metoden med säkerhetsnivåer, SIL, för alla säkerhetsfunktioner i samma maskin eller grupp av maskiner, även om de utförts mekaniskt eller pneumatisk

Zert AB är nu certifierad för informationssäkerhet ISO 27001

För oss som leverantör av molntjänster har en säker hantering av information alltid varit viktigt och högprioriterat. Genom certifieringen har vi fått ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt. Hela processen från första gap-analysen till godkänt certifikat har tagit...

Arbetsmiljöverket inspekterar användningen av särskilt farliga ämnen

Nu inleder Arbetsmiljöverket inspektioner av användningen av särskilt farliga ämnen. Zert kan hjälpa er på flera sätt med kemiska risker

Zerts konsulter nyckelspelare när SCA Obbola miljardsatsar

När SCA tog beslutet att expandera pappersbruket i Obbola och bygga världens största kraftlinermaskin med en projektbudget på 7,5 miljarder kronor, så anlitades konsulterna vid Zert i ett tidigt skede.

Rekordfå dödsolyckor under pandemiåret 2020

Under 2020 var det rekordfå dödsolyckor på arbetet i Sverige, totalt 29 stycken, men hittills under 2021 har redan 23 dödsolyckor inträffat.

EN ISO 1034-1:2021 – Uppdaterad standard för pappersmaskiner

Pappers- och massaindustrin är något som vi på Zert tycker är extra intressant och nu har den styrande standarden EN ISO 1034-1 uppdaterats!

Ny medarbetare på Zert - Adrian Bergström

Adrian Bergström, ny medarbetare på Zerts kontor i Umeå!

I juni började Adrian Bergström hos Zert på kontoret i Umeå. Läs mer om hur det gick till här!

Kundberättelser

Så här använder våra kunder våra program och tjänster:

Scandinavian Pile Driving

Utvecklar och tillverkar olika typer av grundläggningsredskap som monteras på grävmaskiner.

De hade länge letat efter ett system som kunde hålla ordning på samt effektivisera produktion och översättning av manualer. Zert CLM hade allt som SPD sökte efter i ett system och kan idag spara in på både tid och kostnader när de tar fram nytt innehåll.

Engcon

Tre år har nu passerat sedan Engcon tog steget att lämna de traditionella verktygen bakom sig och övergå till Zert CLM.

Förväntningarna innan övergången var att det över tid skulle bli enklare och snabbare att jobba med och ta fram teknisk dokumentation, vilket det snabbt visade sig vara.

Log Max

Log Max förändrade sitt arbetssätt och ökade kvaliteten på sina bruksanvisningar 

Log Max sökte efter en snabb och enkel lösning för att komma ifrån höga översättningskostnader. Även kvaliteten ville man förbättra då bruksanvisningarna som tagits fram inte alls höll den kvalitet som produkten förtjänar.

Komatsu Forest

Komatsu jobbar smart med att återanvända information

Komatsu Forest skaffade Zert CLM samtidigt som de investerade i en ny plattform för sin reservdelskatalog. Förändringarna innebar ett helt nytt sätt att jobba med information för Komatsu, men efter en liten tillvänjningsperiod är medarbetarna nu odelat positiva till det nya sättet att arbeta. 

Billerud­Korsnäs

Projekten som ska göra BillerudKorsnäs världsledande

När BillerudKorsnäs, ledande inom förnybart förpackningsmaterial, investerade i två produktionsanläggningar fick Zert hantera både de lagdrivna kraven och riskerna. Ett uppdrag som innefattade både Zert RMp och Zert RM. 

Ålö

Inget mer dubbelarbete på Ålö i Umeå

Med hjälp av Zert CLM har Ålö lyckats rationalisera bort mycket dubbelarbete. Detta genom att koppla ihop produktionen av reservdelskatalogen med produktionen av användarmanualen.

Bomhus Energi

Inget lämnades åt slumpen när Bomhus byggde ut i Gävle

Korsnäs beslutade under 2010 att bygga en ny bioenergipanna på sitt fabrikområde i Gävle. För att hålla koll på och minska riskerna i projektet använder de Zert RM.

SCA

SCA satsar på värme från förnybara bränslen

När SCA:s bruk utanför Sundsvall genomför ett större projekt är Zerts konsultavdelning Selecto med. Uppdraget är att leda och dokumentera riskbedömningar av tekniska system.

Norrmejerier

Ny anläggning ger mer ost från Norrmejerier

Norrmejerier i Burträsk slutförde under 2014 en ny anläggning för drygt 150 miljoner. Anläggningen gör att Norrmejerier kan producera betydligt mer av sin uppskattade västerbottensost än tidigare. 

E.on

Mer el och värme från förnybara bränslen för E.on i Örebro

När energibolaget E.on byggde en ny biopanna i Örebro använde de Zert RM för att identifiera risker. Biopannan stod klar i slutet av 2012. 

Om oss

Vi är ett ingenjörs- och IT-företag

Zert AB är ett ingenjörs- och it-företag med specialistkompetens i riskhantering och lagstyrd teknisk dokumentation. Våra konsulter har över 20 års erfarenhet av att forma framtidens hållbara lösningar, förbättra människors liv och våra kunders konkurrenskraft.