Våra program

Våra webbaserade program låter dig hantera och samla allt du behöver – i ett och samma system. Risker och lagdrivna krav i projekt hanterar du med Zert RMp. Zert RM låter dig identifiera, värdera och kommunicera risker i organisationen och med Zert CLM skapar, hanterar och distribuerar du lagstyrd teknisk dokumentation.

Zert RMp

Zert RM

Zert CLM

icon_responsive    RISKBEDÖMNING ENLIGT AFS 2017:3

icon_chat   KONSULTATION

icon_responsive   HANDLINGSPLANEN

icon_integration    RAPPORTER

icon_html    SÄKER FÖRVARING

icon_chat    TILLÄGGSTJÄNSTER

Tjänstepaket:

AFS 2017:3 ANVÄNDNING OCH KONTROLL AV TRYCKSATTA ANORDNINGAR

Tjänstepaketet innehåller det du behöver för att gå i mål med den nya föreskriften för trycksatta anordningar.

Abonnemang:

CE-MÄRKNING ENLIGT MASKINDIREKTIVET

Abonnemanget innehåller det du behöver för att gå i mål med CE-märkning av en maskinleverans enligt 2006/42/EG.

icon_html    CE-MÄRKNINGSPROCESSEN

icon_integration    RAPPORTER

icon_responsive    RISKBEDÖMNING ENLIGT 12100

icon_html    SÄKER FÖRVARING

icon_chat    TILLÄGGSTJÄNSTER

Skapa din EG-försäkran

Skapa enkelt din EG-försäkran enligt maskindirektivet 2006/42/EG på några minuter. Du välja att få den på ett eller flera språk i samma dokument. Följ guiden och få EG-försäkran till dig som en PDF.

Våra konsulttjänster

Bättre projekt börjar med ett bättre säkerhetsarbete. Våra specialister lotsar dig och guidar både projekt och linje till rätt säkerhetsnivå, relevant dokumentation och en effektiv process.

Kundberättelser

Så här använder våra kunder våra program och tjänster:

Norrmejerier

Ny anläggning ger mer ost från Norrmejerier

Norrmejerier i Burträsk slutförde under 2014 en ny anläggning för drygt 150 miljoner. Anläggningen gör att Norrmejerier kan producera betydligt mer av sin uppskattade västerbottensost än tidigare.

Norrmejerier ägs av lokala bönder i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Med varumärken som Västerbottensost, Verum och Gainomax är Norrmejerier ett populärt val i norr.

När Norrmejerier under 2014 slutförde en ny anläggning fick Zert uppdraget att leda riskbedömningarna inför CE-märkning av maskinutrustningen och understödjande system.

I projektet användes Zert RM flitigt för att dokumentera alla riskbedömningar, något som Ulf Greve, platschef på fabriken hade stor nytta av.

-Zert har varit till stor hjälp i vårt arbete att riskbedöma anläggningen. Vi känner oss trygga med det arbete de har utfört, berättar Ulf.

Zert tackar för ett gott samarbete och står gärna till tjänst i framtida projekt!
SCA

SCA satsar på värme från förnybara bränslen

När SCA:s bruk utanför Sundsvall genomför ett större projekt är Zerts konsultavdelning Selecto med. Uppdraget är att leda och dokumentera riskbedömningar av tekniska system.

SCA är en av världens största aktörer inom områdena: personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Just nu genomför SCA projekt Biocoop på bruket utanför Sundsvall. Projektet omfattar en ny anläggning för att kunna mala pellets och förbränna träpulver i två biopannor samt investeringar i rökgasrening. Dessutom bygger de om för att kunna leverera fjärrvärme till Sundsvalls Energi AB.

Selecto leder och dokumenterar riskbedömningar i projektet

I projektet har Selecto, Zerts konsultavdelning, fått uppdraget att leda och dokumentera riskbedömningar av tekniska system i samråd med SCA:s projektledning. I riskbedömningsgrupper ingår förutom SCA:s egen personal även experter från Sundsvalls energi, tredjepartsorgan, ett antal konsulter och de olika leverantörerna i projektet.

Mer värme från förnybara bränslen innebär minskad oljeanvändning

Investeringarna i Biocoop innebär Att SCA kan leverera mer värme från förnybara bränslen till Sundsvalls fjärrvärmenät från både Östrand och Ortvikens fabriker. Satsningen innebär också en kraftig minskning av oljeanvändningen i Sundvall och en reducering av koldioxidutsläpp. Oljeförbrukningen beräknas minska med ca 25 000 m3per år.
E.on

Mer el och värme från förnybara bränslen för E.on i Örebro

När energibolaget E.on byggde en ny biopanna i Örebro använde de Zert RM för att identifiera risker. Biopannan stod klar i slutet av 2012.

E.on är en välkänd leverantör och producent av el på den nordiska marknaden med ca 3 800 medarbetare i Sverige. När de byggde en ny biopanna, Bio70, i Örebro var en viktig del att minimera riskerna för de anställda, för kringboende och för miljön.

Viktigt att snabbt identifiera risker med projektet

Thomas Agernäs, projektledare på E.on, köpte i början av 2011 in Zerts specialistkompetens för att synliggöra och åtgärda de tekniska riskerna på anläggningen. Som hjälpmedel används Zert RM för att effektivt och snabbt identifiera risker och sätta in relevanta handlingsplaner.

När projektet kom i mål kunde E.on stoltsera med en ny, modern biobränsleeldad panna med kraftfulla ångdata och en turbin som är optimerad för elproduktion. Den nya biopannan gör att både värme och el producerad med förnybara bränslen från Åbyverket ökar. Bio70 togs i drift i slutet av 2012.
Bomhus Energi

Inget lämnades åt slumpen när Bomhus byggde ut i Gävle

Korsnäs beslutade under 2010 att bygga en ny bioenergipanna på sitt fabrikområde i Gävle. För att hålla koll på och minska riskerna i projektet använder de Zert RM.

Bomhus Energi AB uppstod när kommunalägda Gävle Energi och BillerudKorsnäs gick ihop. Syftet var att bygga och dela en ny biopanna på Korsnäs fabriksområde i Gävle. I projektet med biopannan var det viktigt att riskerna från anläggningen minimerades för de anställda, de kringboende och för miljön. Även leveranssäkerheten för el, ånga och fjärrvärme var en viktig fråga för anläggningsägaren.

Korsnäs AB köpte därför in Zert RM och Zert AB:s specialistkompetens i ett tidigt skede i projektet. Uppdraget var att som projektresurs medverka som projektledare/delprojektledare i riskbedömningar. Projektet använde Zert RM för riskidentifiering i olika delprojekt och discipliner under projekttiden. Hela investeringen uppgick till 1,8 mdr kronor.

Full koll på projektets tekniska risker

I dag när projektet är klart har Korsnäs i Gävle ökat andelen egenproducerad el från 38 till 45 % och sänkt oljeförbrukningen med 21 000 m3 olja per år. För att hålla koll på de tekniska riskerna under projektets gång använde de Zert RM.

En av projektets viktiga kuggar var Mats Carlsson från ÅF i Norrköping. Mats var ansvarig delprojektledare för layout och sammankoppling mellan de olika anläggningsdelarna, den så kallade ”balance of Plant” (BOP) och hade god inblick i Zerts arbete i projektet.
- Zert hjälper oss hålla reda på de tekniska riskerna i projektet samtidigt som vi skapar lagstadgade riskbedömningar för de tryckbärande anordningar som ingår i BOP, förklarar Mats.

En annan viktig kugge med inblick i Zerts arbete var processpecialisten Ulrica Johansson från ÅF i Stockholm.

- Zert ställer de rätta riskfrågorna och stämmer av nya idéer som vi löpande tillför i konstruktionen, berättar hon.

Rejäl minskning av koldioxidutsläppet i Gävle

Effekterna av denna investering tillsammans med effekten av den nya indunstningsanläggningen som färdigställts, blir att Korsnäs sänker miljöbelastningen med 115 000 ton CO2 per år. Den sänks från 125 000 ton CO2 till 10 000 ton CO2, vilket motsvarar fler än 10 000 oljeeldade villor.

Det totala koldioxidutsläppet i Gävle kommun minskar med ca 64 000 ton. Det motsvarar ca 13 % av det totala koldioxidutsläppet i kommunen som 2007 var omkring 490 000 ton.

Nyheter & Blogginlägg

Upptäck vår blogg Till bloggen
14november
Zert AB är nu medlem i Swedish Industrial Interoperability Association - SEIIA
8november
SIL - säkra instrumentsystem på Kokeriet SmurfitKappa Piteå
Zert har just avslutat uppdraget att föra ett 40 tal säkerhetskretsar till godkännande och CE-märkning. Läs mer ›
31oktober
ISO 20607:2019 Nytt tjänstepaket i Zert CLM
Tjänstepaketet innehåller det du behöver för att producera bruksanvisningar som följer maskindirektivet och den nya standarden Maskinsäkerhet – Bruksanvisning – Allmänna principer (ISO 20607:2019) Läs mer ›

Vi är ett ingenjörs- och IT-företag

Zert AB är ett ingenjörs- och it-företag med specialistkompetens i riskhantering och lagstyrd teknisk dokumentation. Våra konsulter har över 20 års erfarenhet av att forma framtidens hållbara lösningar, förbättra människors liv och våra kunders konkurrenskraft.