Under 2020 var det rekordfå dödsolyckor på arbetet i Sverige, totalt 29 stycken, men hittills under 2021 har redan 23 dödsolyckor inträffat. De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Lastbilsförare är det mest utsatta yrket.

Den vanligaste händelse som ledde fram till en dödsolycka var förlorad kontroll över transportmedel. Det kan handla om trafikolyckor eller att någon blir påkörd utanför fordonet eller kläms under flak. Många dödsolyckor har även inträffat i samband med lossning och lastning, fall från tak, föremål som ramlat ner eller förlorad kontroll över maskiner. Statistiken visar att det inträffat flest dödsolyckor i arbetet på onsdagar och torsdagar.

Brister vid olyckor

Arbetsmiljöverkets tidigare analyser visar att dödsolyckor i arbete ofta sker i samband med en avvikelse från hur man vanligen agerar, samtidigt som det har funnits brister i säkerhetsåtgärderna. Det kan vara brister i arbetsledning, instruktioner eller att de instruktioner som finns inte är kända eller inte följs.

Med förebyggande åtgärder som riskbedömningar och inrapporteringar av incidenter kan olyckor och dödsfall undvikas. Med Zerts webbtjänst för riskhantering finns flera verktyg för att skapa en säker arbetsplats. Våra konsulter har lång erfarenhet av riskhantering och kan hjälpa till med både mindre och riktigt stora uppdrag.

Zert RM

I vår webbtjänst Zert RM kan du genomföra alla dina typer av riskbedömningar, allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.

Vi har stöd för att följa upp kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation.

Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp din tryckbärande anordning med samtliga ingående komponenter och dess leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.

Läs mer om Zert RM

Zerts konsulter

Zerts konsultavdelning har stor erfarenhet av hur industriella innovations- och förändringsarbeten ska drivas från start till mål. Konsulterna fungerar som resurser för allt från industriella miljard-investeringar till enskilda uppfinnare som utvecklar en produkt.

Vi är experter inom området och kan erbjuda helhetslösningar.

Läs mer om Zerts konsulttjänster