När SCA tog beslutet att expandera pappersbruket i Obbola och bygga världens största kraftlinermaskin med en projektbudget på 7,5 miljarder kronor, så anlitades konsulterna vid Zert i ett tidigt skede.

Processrisk- och arbetsmiljöriskbedömningar har varit två viktiga delar som SCA lagt mycket fokus på.

– Vi vill ha en riktigt säker anläggning. Att göra korrigeringar när allt är klart kan bli både komplicerat och kostsamt, därför vill vi göra rätt från början och behövde någon som ställer rätt frågor och driver insatsen framåt, säger Niclas Ahnmark, processchef i projektet.

Expansion Obbola som projektet kallas innebär att SCA Obbola ökar kapaciteten till en årlig produktion av Kraftliner från 450 000 ton till 725 000 ton för att möta upp den ökade efterfrågan på förnybara förpackningar.

Produkten Kraftliner är ett kraftigt, oblekt papper som utgör ytskiktet i wellpapp. I Obbola finns omkring 300 medarbetare och fabriken har varit en trogen arbetsgivare i över 100 år.

Det pågår flera delprojekt men det enskilt största är en ny pappersmaskin för tillverkning av Kraftliner, men det satsas även på en ny returfiberlinje. Och bytet från en äldre mesaugn där det användes eldningsolja till en modern biobränsleeldad ugn betyder en besparing på 8000 kubikmeter eldningsolja och ett väsentligt mindre koldioxidavtryck.

– Ett projekt av den här kalibern kräver en hel del erfarenhet så vi har byggt upp en ny projektorganisation på omkring 100 personer där vi tagit in intern kompetens och kompletterat externt. När vi investerade 7,8 miljarder i Heliosprojektet i Östrand fick många inom SCA god vana i att driva stora projekt och det har vi fört över till Obbolaprojektet. Där var också Zert med som konsultpartner vad gäller riskbedömningar och CE-märkningar, säger Niclas.

– Vi har egentligen använt Zert under hela 2000-talet i både mindre och mer omfattande projekt för att hjälpa till och genomföra riskbedömningar. Det är positivt att ha någon ombord som fungerar som moderatorer för riskbedömningar och driver det framåt. Dels för att spela lite av djävulens advokat men också i expertrollen och de som har ordning på vilka lagar och förordningar man behöver förhålla sig till. Där har det känts tryggt att ha med Zert, säger Niclas.

Zert RMp – full kontroll hela vägen

Zert valdes via upphandlingsförfarande och ett stort plus enligt Niclas var Zert RMp – ett webbaserat program för riskhantering som ger projektledaren full kontroll genom hela processen.

– Andra erbjuder dokumentationen genom exempelvis Excel, men det är en fördel att ha ett eget system. Det går att förändra som man vill och bygga på, få nödvändiga aviseringar och ger den överblick man behöver. Det är också lätt att göra uppföljningar och avsluta riskbedömningar, menar Niclas.

– Zert kunde också presentera en organisation med personer som är drivande inom riskarbete. De var också med i förprojektet och hjälpte till att formulera kontraktsbilagor mellan SCA och leverantörerna så att allting var klart mellan båda parter, säger han.

Så har Zerts konsulter använts

Sammantaget har Zert varit inblandade i följande delar av Expansion Obbola:

1. Processriskbedömningar. En genomgång av processflödesscheman för att säkerställa att processen är rätt designad. Processen delas in i lämpliga delar och för varje del går man igenom en frågelista för att säkerställa att man har tagit hänsyn till alla tänkbara risker som processen kan utsättas för. Ett exempel är att man kontrollerar så att en rörledning inte kan utsättas för alltför högt eller lågt tryck. För att säkerställa det måste man vid bedömningen analysera pumpkurvor, rörledningens isometri, värmeexpansion med mera.

2. Arbetsmiljöriskbedömningar. Eftersom fabriken ännu inte är klar har man använt ritningar och 3D-modeller för att utreda arbetsmiljöriskerna vid vanligt förekommande arbetsuppgifter.– Vi drivs av att bygga rätt från början för att anläggningen ska bli så säker som möjligt. Här gäller det  att ta hand om och registrera osäkra moment samt utreda och vidta korrigeringar. Om det arbetet börjar så tidigt som möjligt kan man sätta standarden för den goda arbetsmiljön, förklarar Niclas.

3. Ickemekaniska säkerhetskretsar. Zert har använts för att beräkna SIL-kretsar (Safety Integrity Level), vilket i många fall är ett krav för att säkerhetskretsen ska bli godkänd av granskande tredje part. Zert hjälper till att ta fram den dokumentation som man utifrån lagar och direktiv behöver lämna till kontrollorganet.

4. Säkerställandet av rätt dokumentation vad gäller CE-märkning, både för SCA, underleverantörer och projektets huvudleverantörer.

5. Checklistor för processfunktion och underhållsarbete. Checklistor skapas för alla nyinköpta maskiner i projektet så att man på ett tidigt stadium i projekteringsarbetet kan kontrollera att maskinen kommer fungera på rätt sätt i processen och att underhållsarbeten går att utföra på ett säkert och effektivt sätt. För varje objekt svarar man på ett antal frågor i checklista.

– Det är lite nytänk av oss i det här projektet. Checklistorna gör det lättare att uppmärksamma och återkoppla brister och där är Zerts verktyg väldigt flexibelt och enkelt att anpassa under arbetets gång. Det är ett led i att tänka till tidigt i projekteringsarbetet för att förhindra problem i ett senare skede i genomförandet, säger Niclas.

”Rätt verktyg, kompetens och organisation”

Mitt under pågående projekt bröt pandemin ut vilket ledde till nya arbetssätt mellan Zerts konsulter och SCA Obbola – från traditionella möten till digitala möten över Skype och Teams.

– Det är alltid positivt att sitta tillsammans när man gör riskbedömningar, men min bedömning är att det fungerat över förväntan. Det är viktigt att man planerar mötet väl och där har Zert kommit förberedda och skapat de dokument som krävs på förhand. Det känns som att vi gjorde rätt val med Zert. Vi upplever att de har rätt verktyg, kompetens och organisation för att hantera ett så stort projekt och det har de visat så här långt, säger Niclas.

De flesta riskbedömningarna är utförda i dagsläget och nu handlar det om att få in den nödvändiga dokumentationen för CE-märkning och göra uppföljningar.

Flera av anläggningarna inom Expansion Obbola är redan i drift och under första kvartalet 2023 ska SCA börja leverera Kraftliner från den nya pappersmaskinen.