ABONNEMANG

CE-MÄRKNING ENLIGT MASKINDIREKTIVET

Abonnemanget innehåller det du behöver för att gå i mål med CE-märkning av en maskinleverans enligt 2006/42/EG. Allt genomförs i en paketerad projektmodul med ett antal fördefinierade steg som stöder dig genom processen från riskidentifiering till EG-försäkran på valfritt europeiskt språk.

Det här ingår i abonnemanget

CE-MÄRKNINGSPROCESSEN

Det uppgifter som ska genomföras och de tillämpliga väsentliga kraven som ska uppfyllas i CE-märkningsprocessen finns samlat i en projektmapp där du tydligt ser vad som ska genomföras. Dokumentation som sen genereras kvalitetssäkras på ett enkelt och smidigt sätt inför det slutliga godkännande och märkningen.

i

RAPPORTER

Abonnemanget innehåller ett antal standardrapporter som används vid genomförande, uppföljning och för leverans till mottagaren av maskinutrustningen. Exempel på rapporter som ingår är riskanalys, checklistor, restpunktlistor, EG-försäkran, slutrapporter samt rapporter för arkivering av CE-dokumentationen inför kontroll.

b

RISKBEDÖMNING ENLIGT 12100

Riskbedömningsverktyget som ingår i abonnemanget innehåller en s.k. Topphändelsemetod baserad på ISO-standarden SS-EN ISO 12100:2010. Som stöd i processen finns dessutom ett antal checklistor som ex. Grundläggande hälso- och säkerhets krav enligt Maskindirektivet Bilaga I, Upprättande av bruksanvisning enligt Maskindirektivet samt kontroll av EG-försäkran.

~

SÄKER FÖRVARING

När CE-projektet är klart finns den godkända dokumentationen i säkert förvar. All information som genererats i det aktuella CE-projektet arkiveras i 5 år. Under dessa 5 år kan ni öppna upp abonnemanget på nytt och fortsätta där ni var med en ny projektmodul för aktuell leverans.

P

TILLÄGGSTJÄNSTER

Vill du kan någon av Zerts experter göra en kvalitetsgranskning av arbetet som genomförts i webbtjänsten. Vill du veta mer om den tilläggstjänsten eller andra tilläggsmoduler som vi erbjuder, tryck på knappen kontakta oss ovan. Du kan givetvis lösa abonnemang för fler användare och fler direktivområden.

Två månaders abonnemang för 3.495 kr

Det här får du

CE-MÄRKNINGSPROCESSEN

Det uppgifter som ska genomföras och de tillämpliga väsentliga kraven som ska uppfyllas i CE-märkningsprocessen finns samlat i en projektmapp där du tydligt ser vad som ska genomföras. Dokumentation som sen genereras kvalitetssäkras på ett enkelt och smidigt sätt inför det slutliga godkännande och märkningen.

RAPPORTER

Abonnemanget innehåller ett antal standardrapporter som används vid genomförande, uppföljning och för leverans till mottagaren av maskinutrustningen.Exempel på rapporter som ingår är riskanalys, checklistor, restpunktlistor, EG-försäkran, slutrapporter samt rapporter för arkivering av CE-dokumentationen inför kontroll.

RISKBEDÖMNING ENLIGT 12100

Riskbedömningsverktyget som ingår i abonnemanget innehåller en s.k. Topphändelsemetod baserad på ISO-standarden SS-EN ISO 12100:2010. Som stöd i processen finns dessutom ett antal checklistor som ex. Grundläggande hälso- och säkerhets krav enligt Maskindirektivet Bilaga I, Upprättande av bruksanvisning enligt Maskindirektivet samt kontroll av EG-försäkran.

SÄKER FÖRVARING

När CE-projektet är klart finns den godkända dokumentationen i säkert förvar. All information som genererats i det aktuella CE-projektet arkiveras i 5 år. Under dessa 5 år kan ni öppna upp abonnemanget på nytt och fortsätta där ni var med en ny projektmodul för aktuell leverans.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Vill du kan någon av Zerts experter göra en kvalitetsgranskning av arbetet som genomförts i webbtjänsten. Vill du veta mer om den tilläggstjänsteneller andra tilläggsmoduler som vi erbjuder, tryck på knappen kontakta oss ovan. Du kan givetvis lösa abonnemang för fler användare och fler direktivområden.

Beställningsformulär

RM Tjänstepaket

Tjänst: