Zert CLM – Teknisk dokumentation

Skapa, samla, underhåll och publicera

Zert CLM innehåller allt du behöver för att skapa, samla, underhålla och publicera flerspråkig teknisk dokumentation och eftermarknadsmaterial. Programmet är kraftfullt, användarvänligt och lätt att anpassa efter dina behov.

Förbättra kvaliteten på din dokumentation

i

Strukturerar och förenklar din dokumentation

Sparar tid och resurser

Hjälper dig att samarbeta i spridda team

Zert CLM hjälper dig att förbättra kvaliteten, läsbarheten och upplevelsen av din dokumentation. Allt ditt material struktureras och förenklas för att sedan kunna återanvändas i många olika sammanhang.

Genom att återanvända dokumentationen sparar du upp till:

%

av kostnaderna för nyproduktion, underhåll och översättning.

Samarbeta i en intuitiv författarmiljö

CLM erbjuder en intuitiv författarmiljö som gör det lätt att samarbeta. Du och dina kollegor kan dessutom återanvända fraser, bilder, tabeller och listor för att spara tid.

Användargränssnittet gör det enkelt att komma igång med CLM. Systemet hjälper hela tiden till med såväl stavning som terminologi och ser till att du följer de riktlinjer som ditt företag definierat.

Alias

Alias fungerar på ett liknande sätt som korsreferenser, att man infogar ett utrymme i sin text som sedan ersätts med ett värde beroende på vart denna text ligger. Tanken är att detta ska kunna användas i t.ex. avsnitt med felkoder, information om hur man kvitterar information i ett styrsystem etc.

Aliasen är inget som kommer att översättas eller skickas med i översättningsuppdragen så det lämpar sig främst för siffror, namn, beteckningar, koder etc. som inte är språkunika.

Återanvändning

När du skriver en text kan textförslag visas som kan återanvändas. I textmatchningsrutan visas antalet översättningar för varje förslag samt hur många gånger texten har återanvänds.

Självklart är det möjligt att både skapa nya texter och återanvända befintliga texter direkt från tangentbordet via kortkommandon.

Inte nog med det! Även hela kapitel, ämnen eller tabeller m.m. går att återanvända och ges som förslag vid skapandet av dessa.

Publiceringsfilter

Publiceringsfilter är en tilläggsmodul för att filtrera innehåll i en publikation enligt egna fördefinierade värden.

Vanliga typer av värden i publiceringsfilter är olika varumärken, olika marknader eller regioner, eller olika typer av publikationer. Genom att använda publiceringsfiltret så kan du samla all information i samma publikation i stället för att skapa en publikation för ex. varje varumärke.

Översättningsprocessen

Översättningsprocessen hanteras med enkelhet i CLM.

När du har färdigställt en publikation, med nytt eller redan existerande innehåll, väljer du vilka språk som det ska översättas till och skickar det vidare för översättning. CLM känner automatiskt av vilket innehåll som saknar översättning, samlar det i en XLIFF-fil och skickar det till översättaren.

När innehållet har översatts laddar översättaren in det till CLM:s webbportal. Här får du sedan möjlighet att granska innehållet innan du väljer att antingen skicka tillbaka det för översättning eller att importera översättningarna till CLM.

Publicera till alla format

CLM eliminerar tidsödande uppgifter så som formatering och layout. På så sätt får du mer tid till att skapa själva innehållet.

Innehållet publicerar du sedan enkelt via CLM:s format-, layout- och stilmallar till alla format. Oavsett vilket innehåll du publicerar konverteras det automatiskt för att passa utformatet.

Granskning

Det är viktigt att få återkoppling av sitt innehåll för att skapa så bra instruktioner som möjligt.
Det ska vara lätt att efterfråga, ta emot och ge synpunkter oberoende på vilken person som ska hanterar dem, en kollega inom samma område eller en person med specialistkunskap.

I CLM väljer författaren vilket innehåll som ska granskas, vem det ska granskas av och hur länge det ska finnas tillgängligt för granskning.
De valda granskarna får sedan möjlighet att kommentera innehållet samtidigt som författaren har möjlighet att svara på kommentarerna ifall oklarheter uppstår.

Producera reservdelskatalog med webbförsäljning

Som du säkert vet blir eftermarknadsverksamheten allt viktigare för tillverkande företag. Den spelar en större och större roll för omsättningen och lönsamheten.

Med CLM hanterar du eftermarknaden hela vägen.
Ta fram en reservdelskatalog, publicera den till olika utformat och bjud in kunderna till en webbkatalog där de kan navigera runt i sina maskiner och göra beställningar.

Publiceringsportal

Publicera ditt innehåll till publiceringsportalen och gör det lättillgängligt för de som ska ta del av innehållet, i alla situationer. Istället för att läsa igenom otympliga böcker kan du enkelt hitta rätt information med ett knapptryck på mobilen, surfplattan eller datorn. Den responsiva designen gör att innehållet anpassas till skärmens storlek. 

Med publiceringsportalen får användare tillgång till det innehåll som är relevant för just dem. 

Kundberättelser

Så här använder våra kunder våra program och tjänster:

Scandinavian Pile Driving

Utvecklar och tillverkar olika typer av grundläggningsredskap som monteras på grävmaskiner.

De hade länge letat efter ett system som kunde hålla ordning på samt effektivisera produktion och översättning av manualer. Zert CLM hade allt som SPD sökte efter i ett system och kan idag spara in på både tid och kostnader när de tar fram nytt innehåll.

engcon

Tre år har nu passerat sedan engcon tog steget att lämna de traditionella verktygen bakom sig och övergå till Zert CLM.

Förväntningarna innan övergången var att det över tid skulle bli enklare och snabbare att jobba med och ta fram teknisk dokumentation, vilket det snabbt visade sig vara.

Log Max

Log Max förändrade sitt arbetssätt och ökade kvaliteten på sina bruksanvisningar 

Log Max sökte efter en snabb och enkel lösning för att komma ifrån höga översättningskostnader. Som ett resultat av införandet av Zert CLM har Log Max minskat sina översättningskostnader, och de anställda har idag ett effektivare arbetssätt.

Komatsu Forest

Komatsu jobbar smart med att återanvända information

Komatsu Forest skaffade Zert CLM samtidigt som de investerade i en ny plattform för sin reservdelskatalog. Förändringarna innebar ett helt nytt sätt att jobba med information för Komatsu, men efter en liten tillvänjningsperiod är medarbetarna nu odelat positiva till det nya sättet att arbeta. 

Ålö

Inget mer dubbelarbete på Ålö i Umeå

Med hjälp av Zert CLM har Ålö lyckats rationalisera bort mycket dubbelarbete. Detta genom att koppla ihop produktionen av reservdelskatalogen med produktionen av användarmanualen.

Upptäck fördelarna med Zert CLM

j

CLM erbjuder en intuitiv författarmiljö som gör det enkelt att samarbeta. Systemet hjälper dig att maximera återanvändningen genom att ge omedelbar tillgång till återanvändbara segment. Under författandet hjälper verktyget till med stavning, terminologi och att följa de riktlinjer ditt företag definierat.

CLM hjälper dig att hantera översättningsprocessen och att dramatiskt reducera kostnaderna genom att öka graden av återanvändning när det gäller både översättningar och layout.

Återanvändning är möjlig på alla informationsnivåer ner i minsta detalj. All information lagras och översätts vid ett enda tillfälle, men kan användas i ett obegränsat antal publikationer. Den automatiska språkliga sökfunktionen hjälper dig att hitta och återanvända material i realtid.

När du behöver översätta något hittar CLM automatiskt de delar av materialet som saknar översättning och samlar dem i en XLIFF-fil som skickas till översättaren. All kommunikation med översättarna hanteras via CLM:s webbportal.

i

Den starka kvalitetssäkringen ger dig full kontroll och trygghet, inte minst vid översättning. Återskapande av tidigare utgåvor och/eller selektivt genomslag av viktiga förändringar är funktioner som gör dig effektiv.

CLM samlar hela processen från informationseditering till publicering i ett och samma verktyg. Allt du behöver för att arbeta effektivt finns i programmet, det enda du behöver tillföra är det som du kan bäst: information om produkten.