Förbättra kvaliteten på din dokumentation

CLM hjälper dig att förbättra kvaliteten, läsbarheten och upplevelsen av din dokumentation.

Allt ditt material struktureras och förenklas för att sedan kunna återanvändas i många olika sammanhang. Genom att återanvända dokumentationen sparar du upp till 70 % av kostnaderna för nyproduktion, underhåll och översättning.

Strukturerar och förenklar din dokumentation

Sparar tid och resurser

Hjälper dig att samarbeta i spridda team

Samarbeta i en intuitiv författarmiljö

CLM erbjuder en intuitiv författarmiljö som gör det lätt att samarbeta.
Du och dina kollegor kan dessutom återanvända fraser, bilder, tabeller och listor för att spara tid.

Användargränssnittet gör det enkelt att komma igång med CLM.
Systemet hjälper hela tiden till med stavning och terminologi och ser till att du följer de riktlinjer som ditt företag definierat.

Översättningsprocessen

Översättningsprocessen hanteras med enkelhet i CLM.

När du har färdigställt en publikation, med nytt eller redan existerande innehåll, väljer du vilka språk som det ska översättas till och skickar det vidare för översättning. CLM känner automatiskt av vad som saknar översättning, samlar det i en XLIFF-fil  och skickar det till översättaren.

När sedan innehållet har översatts laddar översättaren in det i systemet via CLM:s webbportal. Här får du sedan möjlighet att granska innehållet innan du väljer att antingen skicka tillbaka det för översättning eller att importera in det i systemet.

Publicera till alla format

CLM eliminerar tidsödande uppgifter så som formatering och layout. På så sätt får du mer tid till att skapa själva innehållet.

Innehållet publicerar du sedan enkelt via CLM’s format-, layout- och stilmallar till alla format. Oavsett vilket innehåll du publicerar konverteras det automatiskt för att passa utformatet.

Granskning

Det är viktigt att få återkoppling av sitt innehåll för att skapa så bra instruktioner som möjligt.
Det ska vara lätt att efterfråga, ta emot och ge synpunkter oberoende på vilken person som ska hanterar dem, en kollega inom samma område eller en person med specialistkunskap.

I CLM väljer författaren vilket innehåll som ska granskas, vem det ska granskas av och hur länge det ska finnas tillgängligt för granskning.
De valda granskarna får sedan möjlighet att kommentera innehållet samtidigt som författaren har möjlighet att svara på kommentarerna ifall oklarheter uppstår.

Producera reservdelskatalog med webbförsäljning

Som du säkert vet blir eftermarknadsverksamheten allt viktigare för tillverkande företag. Den spelar en större och större roll för omsättningen och lönsamheten.

Med CLM hanterar du eftermarknaden hela vägen.
Ta fram en reservdelskatalog, publicera den till olika utformat och bjud in kunderna till en webbkatalog där de kan navigera runt i sina maskiner och göra beställningar.

Kundberättelser

Vill du veta mer om CLM? Upptäck hur våra kunder jobbar med programmet i våra kundberättelser.

Ålö

Inget mer dubbelarbete på Ålö i Umeå

Med hjälp av Zert CLM har Ålö lyckats rationalisera bort mycket dubbelarbete. Detta genom att koppla ihop produktionen av reservdelskatalogen med produktionen av användarmanualen.

Utanför Umeå, i Brännland, ligger de vidsträckta lokaler som tillhör Ålö AB. Ålö tillverkar frontlastare, redskap och tillhörande traktoranpassningar. Med kunder i mer än 45 länder och en omsättning på över 1,7 miljarder kronor 2013 hör de till regionens giganter.

För att underlätta för sina kunder skapar Ålö monteringsanvisningar med tillhörande optionslistor för sina produkter. Det skapar värde för kunden, men har samtidigt tidigare krävt mycket tid och inneburit dubbelarbete. Men det var tidigare – dubbelarbetandet hör numera till det förflutna.

- Genom en enkel fråga från Zert CLM till reservdelskatalogen har vi löst hela problematiken, berättar Anders Mill, Global Quality Engineer på Ålö.

Rädslan för att byta system var obefogad

Redan innan Ålö började använda Zert CLM var de medvetna om dubbelarbetet som uppstod när de skapade information till både en reservdelskatalog och till monteringsanvisningarna. En viss osäkerhet inför att börja använda Zert CLM fanns dock – skulle det inte bli väldigt komplicerat att gå över till det nya systemet? Processen visade sig gå betydligt smidigare än vad både Ålö och Zert hade trott.

Ett exempel på en specifik insats som Ålö menar har sparat mycket tid är stycklistan med reservdelar som deras kunder kan beställa i efterhand. Dessa tillval beskrivs nu i bild och text i slutet av varje monteringsanvisning. Tidigare fanns samma tillval beskrivna i reservdelskatalogen, i lite annan form och med en annan bild.

I dag använder Ålö istället samma text- och bildmaterial på båda ställen; deras CLM-redaktörer skriver in information som sedan automatiskt lagras i reservdelskatalogen. På det här viset har Zert CLM eliminerat dubbelarbete i produktionen. Ålö behöver bara uppdatera på ett ställe, med högre kvalitet och en stor rationaliseringsvinst som resultat.

- Allt har fungerat kanonbra, säger Anders Mill. Ett helt arbetsmoment har bland annat försvunnit i och med att tillbehörsinformationen skapas i Zert CLM. För hela projektet kan vi konstatera att kontakterna mellan leverantörerna löstes smärtfritt och synkroniseringen mellan de båda XML-baserade systemen genomfördes med en överraskande liten insats, för alla inblandade. Visst finns det saker man måste ha extra koll på. Nu när jag inte är ensam längre är det extra viktigt att kommunikationen med dem som gör konstruktion och monteringsanvisningar fungerar bra.
Komatsu Forest

Komatsu Forest jobbar smart med att återanvända information

Komatsu Forest skaffade Zert CLM samtidigt som de investerade i en ny plattform för sin reservdelskatalog. Förändringarna innebar ett helt nytt sätt att jobba med information för Komatsu, men efter en liten tillvänjningsperiod är medarbetarna nu odelat positiva till det nya sättet att arbeta.

Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner. Från huvudkontoret i Umeå basar företaget totalt över cirka 1 100 anställda. Med en stor organisation och stora maskiner som ska säljas på marknader världen över, blir informationsflödet stort. När Komatsu blev intresserade av Zert CLM var deras önskan att bli mer effektiva i sitt sätt att jobba med det informationsflödet. De ville ha någonting där de bara behövde knappa in information en gång, för att sedan kunna återanvända den och därigenom spara tid.

När Komatsus personal nu på ett smidigare sätt kan hantera information, får de mer tid att lägga på annat. Carina berättar att den frigjorda tiden främst går till att öka användarvänligheten.

- Att automatisera stora delar av processen från konstruktion till publicering av produktinformation skulle vara det optimala. Då kan man fokusera på de värdeskapande aktiviteterna – det vill säga att producera tydlig och användarvänlig information och inte lägga tid på att flytta, layouta och distribuera information.

Nya program och system kräver nya tankesätt

Alla som implementerat nya program och system vet att processen ibland kan vara tuff. För Komatsu var den största utmaningen med övergången att införliva det nya tankesättet i organisationen.

- Det mina medarbetare främst har nämnt är att det rör sig om ett nytt tänk i andra dimensioner och på andra nivåer än vad man varit van vid, säger Carina. Det nya arbetssättet och att inte kunna se vilka handgrepp som påverkar vad, vilket man var van vid från DTP-verktygen, var en utmaning.
När det nya tankesättet väl var etablerat började Komatsu se fördelarna, fördelar som många gånger föder nya tankar och idéer om hur man kan arbeta.

- De största fördelarna vi sett hittills är hur smidigt och snabbt det går att införa översättningar på nya språk för hela böcker. Kvalitetssäkringen, särskilt vid delmängdsöversättningar, är också ett stort plus. Nästa steg blir nu att se över strukturer i våra böcker och få en harmonisering med våra instruktionsböcker. Tankar kring hur andra avdelningar ska kunna använda sig av informationen i databasen har väckts. Nya idéer uppstår hela tiden när man arbetar praktiskt med bokproduktionen.

Hos Komatsu har det varit full rulle sedan Zert CLM infördes. Även om konjunkturen påverkat företaget har dokumentationsavdelningen fortfarande väldigt mycket att göra.

- Ibland har det varit svårt att hitta tid för användarna att sätta sig med programmet för att få designregler och handgrepp att sitta, säger Carina. Återanvändning av texter är helt rätt. Med viss omskrivning kan vi justera befintliga fraser, för att de ska passa så många olika böcker som möjligt.

Efter första tröskeln var de anställda sålda på systemet

Hur har då medarbetarna upplevt övergången till Zert CLM?

- Till att börja med upplevdes det trögjobbat , och visst finns det en del saker som går att förändra ur användarsynvinkel, men nu är alla helsålda på systemet, säger Carina.

Komatsu Forest är bland de första som arbetat med det nya redigeringsverktyget i Zert CLM. Därför har de kunnat bidra med feedback om användbarheten i programmet ur ett nybörjarperspektiv. Komatsus arbete leder alltså inte bara till att deras egen process utvecklas och blir mer effektiv, utan också till att Zert CLM utvecklas.

Då Komatsu har varit bland de första som jobbat i den nya editorn har de också bidragit med feedback på användbarheten utifrån ett nybörjarperspektiv. Har man mycket att göra så är det också svårt att hitta tid till att testa och ge feedback, även om man får möjlighet att förändra. Zert vill med anledning av detta rikta ett särskilt tack till Komatsu Forest AB.

Upptäck fördelarna med CLM

CLM erbjuder en intuitiv författarmiljö som gör det enkelt att samarbeta. Systemet hjälper dig att maximera återanvändningen genom att ge omedelbar tillgång till återanvändbara segment. Under författandet hjälper verktyget till med stavning, terminologi och att följa de riktlinjer ditt företag definierat.

Återanvändning är möjlig på alla informationsnivåer ner i minsta detalj. All information lagras och översätts vid ett enda tillfälle, men kan användas i ett obegränsat antal publikationer. Den automatiska språkliga sökfunktionen hjälper dig att hitta och återanvända material i realtid.

Den starka kvalitetssäkringen ger dig full kontroll och trygghet, inte minst vid översättning. Återskapande av tidigare utgåvor och/eller selektivt genomslag av viktiga förändringar är funktioner som gör dig effektiv.

CLM hjälper dig att hantera översättningsprocessen och att dramatiskt reducera kostnaderna genom att öka graden av återanvändning när det gäller både översättningar och layout.

När du behöver översätta något hittar CLM automatiskt de delar av materialet som saknar översättning och samlar dem i en XLIFF-fil som skickas till översättaren. All kommunikation med översättarna hanteras via CLM:s webbportal.

CLM samlar hela processen från informationseditering till publicering i ett och samma verktyg. Allt du behöver för att arbeta effektivt finns i programmet, det enda du behöver tillföra är det som du kan bäst: information om produkten.