Pappers- och massaindustrin är något som vi på Zert tycker är extra intressant och nu har den styrande standarden EN ISO 1034-1 uppdaterats!

Den tidigare utgåvan av standarden från 2010 är nu ersatt av en ny utgåva 2021.

En hel del förändringar i standarden har införts, samt har hänvisningar till andra standarder uppdaterats till de senaste utgåvorna.

Det har bland annat kompletterats med mer information gällande krypfart och lite mer information kring risken att trassla in delar av kroppen, hår eller kläder i maskinen.

Även kraven kring plattformar och trappors utformning i linje med EN ISO 14122-serien har reviderats.

Kraven på instruktioner för pappersmaskiner har förtydligats samt även kraven gällande säkerhetsfunktionerna i maskinerna.

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur denna förändring kan påverka just er anläggning eller kommande projekt!