Standarden SS-EN IEC 62061 för funktionssäkerhet hos säkerhetskritiska system för maskiner använder metoden med säkerhetsnivåer, SIL, även för icke-elektriska system.

Att den nya, andra utgåvan av den internationella standarden IEC 62061 även omfattar icke-elektriska system gör det nu möjligt att använda metoden med säkerhetsnivåer, SIL, för alla säkerhetsfunktioner i samma maskin eller grupp av maskiner, även om de utförts mekaniskt eller pneumatiskt. Standarden tar därför hänsyn till att den matematiska beskrivningen av elektriska och icke-elektriska komponenters sannolika livslängd skiljer sig åt. Se t ex SS-EN 61649 om Weibullanalys.

SIL-metoden används på flera områden, inte minst inom processindustrin. Därför kan det underlätta att specificera säkerhetsfunktionerna med hjälp av SIL för maskiner för t.ex. transport och manipulering. Vilka slags system som omfattas av SS-EN IEC 62061 anges i omfattningsavsnittet, se en förhandsvisning här. Standarden behandlar även programvara. Den väntas bli listad under Maskindirektivet 2006/42/EG.

Grunden från IEC 61508

Metoden som presenterades 1998 i standarden IEC 61508 har gjort det möjligt att på ett kontrollerat sätt använda elektroniska och programmerbara komponenter och system för säkerhetskritiska funktioner. Säkerhetsnivån, SIL, beror på sannolikheten att en viss händelse ska inträffa och på hur allvarliga följder den får. Sannolikheten är en kombination av ur ofta och hur länge som risken uppträder och på hur stor sannolikheten är för att risken ska medföra skada – och av möjligheten att undvika skada.

Säkerhetsfunktioner är till exempel ljusbommar och de delar av styr- och övervakningssystem som är kopplade till dem. Hur man väljer och använder ljusbommar och liknande beskrivs i standarden SS EN IEC 62046. Liksom SS EN IEC 62061 är den framtagen inom den tekniska kommittén IEC TC 44, Safety of machinery – Electrotechnical aspects, där svenska företag deltar i arbetet genom motsvarande, SEK TK 44 Elutrustning för maskiner.

Mer om SIL och vad Zert kan erbjuda

Fördelar med SIL är att man får ett fungerande säkerhetssystem, riskerna för driftstopp reduceras och därmed ger det även minskade kostnader.

SS-EN 61511 beskriver hur man bygger upp en komplett säkerhetsfunktion medan IEC 61508 beskriver hur tillverkaren skall konstruera, bygga, testa och dokumentera en komponent som skall ingå i en funktionssäker krets.

Zert kan processäkerhetsstandarderna och erbjuder därför ett stort antal tjänster och utbildningar mot slutanvändare inom tillverknings- och processindustrin. Vi leder effektivt ditt projekt med säkerhetskretsar till godkända och CE-märkta SIL-funktioner. Där det finns möjlighet utför vi jobbet på distans och kan på så sätt jobba mer effektivt och samtidigt minska vår klimatpåverkan genom att minska antalet resor.

Du kan boka en demo här eller kontakta oss via kontaktformuläret: Kontakta oss