Processäkerhet

Värdering, verifiering & validering av PL och SIL

Våra experter inom säkerhetssystem erbjuder tjänster inom värdering, verifiering och validering av säkerhetskretsar. Vi kan ge stöd både för Performance Level enligt EN13849 samt SIL enligt EN61511 / EN61508 / EN62061.

Vi har ett stort utbud av tjänster mot slutanvändare och tillverkare inom tillverknings- och processindustrin.

U

Riskbedömningar/Processäkerhetsanalyser för att avgöra vilka funktioner som kan behöva kompletteras med elektriska/elektroniska skydd i form av säkerhetsfunktionerna eller säkra instrumentkretsar.

b

Riskbedömning att bestämma / värdera säkerhetsfunktionernas ”styrka” både PL och SIL enligt standarderna godkända metoder.

N

Verifiera och validera säkerhetskretsar för maskiner SS-EN ISO 13849 och säkerhetskritiska system för processindustrin IEC 61511 / 61508.

Ge stöd i alla steg vid utveckling, konstruktion och provning av säkerhetsfunktionerna.

g

Ge stöd kring detaljer i säkerhetsfunktionernas komponenter och programvara

i

Vägledning kring vilken dokumentation som ska tas fram under de olika utvecklingsstegen.

w

Projektledning – att föra säkerhetsfunktionerna till godkännande och CE-märkning i samarbete med er 3:e partsorgan.

Utbildningar inom standarderna EN13849 och EN61511 / EN61508.

Konsulttjänster

Tjänst