Riskbedömning

Tekniska system

Zert AB leder och utför riskbedömning på alla typer av tekniska system och projekt. Vi har lång erfarenhet och kan hjälpa er att komma fram till vad just ni behöver och se till att ni följer gällande krav och lagar.

Vi på Zert har lång erfarenhet av riskhantering.

Vi kan hjälpa er att granska och kartlägga era behov på anläggningen och sedan hjälpa er att komma igång med processen att riskbedöma, sätta upp skyddsronder, fortlöpande tillsyn och rutiner efter era behov.

Vi kan utföra riskbedömning i valfri metod

U

HAZOP (Flödesanalys, processäkerhet)

b

TOPP (Maskinsäkerhet, arbete kring maskiner, lyftanordningar)

N

CHK (Checklistemetod)

FMEA (Felmodeffektsanalys)

g

FTD (Fault Tree Diagram IEC61508 modell mm)

i

FTA (Felträdsanalys)

w

Olika kvalitativa, induktiva metoder anpassade till det aktuella objektet som analyseras

Med Zert som oberoende part blir arbete med riskbedömning smidigt och erfarenhetsmässigt så förbättras möjligheten att få en analys av hög kvalitet då en extern resurs leder arbetet. Zert kan utföra analys på alla typer av system och i produktens hela livscykel. Riskbedömningarna utförs i vårt system Zert RM och vi kan anpassa riskbedömningar efter era behov och krav.

Konsulttjänster

Tjänst