ISO 20607:2019

Maskinsäkerhet – Bruksanvisning – Allmänna principer

ETT TJÄNSTEPAKET SOM INNEHÅLLER ALLT DU BEHÖVER

Tjänstepaketet innehåller det du behöver för att producera en bruksanvisning som följer den nya standarden Maskinsäkerhet – Bruksanvisning – Allmänna principer (ISO 20607:2019).

Med färdiga mallar kommer du snabbt igång med arbetet.

Allt du behöver

Paketet omfattar en utbildning i webbtjänsten samt en mindre konsultinsats vid uppställningen. Därefter inleds ett Zert CLM-abonnemang med färdiga mallar för att skriva bruksanvisningar. Du kan direkt komma igång med författandet och börja producera innehåll.

Zert vill utmana gamla ineffektiva arbetssätt och ersätta dem med smarta automatiserade lösningar, helt enkelt för att du ska kunna ägna dig åt de som är väsentligt i ditt dagliga arbete.

Det här ingår i tjänstepaketet

h

ABONNEMANG I ZERT CLM

CLM erbjuder en intuitiv författarmiljö som gör det enkelt att samarbeta. Systemet hjälper dig att maximera återanvändningen genom att ge omedelbar tillgång till återanvändbara segment. Under författandet hjälper verktyget till med stavning, terminologi och att följa de riktlinjer ditt företag definierat.

d

FÄRDIGA MALLAR

Med färdiga stil-, layout- och formatmallar finns allt du behöver för att kunna producera kvalitativt material. Utan att behöva lägga ned massa tid på layout kan du fokusera på det som är viktigt, nämligen innehållet. 

~

SÄKER FÖRVARING

Den starka kvalitetssäkringen ger dig full kontroll och trygghet, inte minst vid översättning. Återskapande av tidigare utgåvor och/eller selektivt genomslag av viktiga förändringar är funktioner som gör dig effektiv.

ÖVERSÄTTNING

CLM hjälper dig att hantera översättningsprocessen och att dramatiskt reducera kostnaderna genom att öka graden av återanvändning för både översättningar och layout.

ÅTERANVÄNDNING

Återanvändning är möjlig på alla informationsnivåer ner i minsta detalj. All information lagras och översätts vid ett enda tillfälle, men kan användas i ett obegränsat antal publikationer. Den automatiska språkliga sökfunktionen hjälper dig att hitta och återanvända material i realtid.

SAMLAD PROCESS

CLM samlar hela processen från informationseditering till publicering i ett och samma verktyg. Allt du behöver för att arbeta effektivt finns i programmet, det enda du behöver tillföra är det som du kan bäst: information om produkten.

Läs mer om Zert CLM

Kontakta oss för mer information om tjänstepaketet

Det här får du

ABONNEMANG I ZERT CLM

CLM erbjuder en intuitiv författarmiljö som gör det enkelt att samarbeta. Systemet hjälper dig att maximera återanvändningen genom att ge omedelbar tillgång till återanvändbara segment. Under författandet hjälper verktyget till med stavning, terminologi och att följa de riktlinjer ditt företag definierat.

FÄRDIGA MALLAR

Med färdiga stil-, layout- och formatmallar finns allt du behöver för att kunna producera kvalitativt material. Utan att behöva lägga ned massa tid på layout kan du fokusera på det som är viktigt, nämligen innehållet. 

SÄKER FÖRVARING

Den starka kvalitetssäkringen ger dig full kontroll och trygghet, inte minst vid översättning. Återskapande av tidigare utgåvor och/eller selektivt genomslag av viktiga förändringar är funktioner som gör dig effektiv.

ÖVERSÄTTNING

CLM samlar hela processen från informationseditering till publicering i ett och samma verktyg. Allt du behöver för att arbeta effektivt finns i programmet, det enda du behöver tillföra är det som du kan bäst: information om produkten.

ÅTERANVÄNDNING

Återanvändning är möjlig på alla informationsnivåer ner i minsta detalj. All information lagras och översätts vid ett enda tillfälle, men kan användas i ett obegränsat antal publikationer. Den automatiska språkliga sökfunktionen hjälper dig att hitta och återanvända material i realtid.

SAMLAD PROCESS

CLM samlar hela processen från informationseditering till publicering i ett och samma verktyg. Allt du behöver för att arbeta effektivt finns i programmet, det enda du behöver tillföra är det som du kan bäst: information om produkten.

Begär offert

CLM Tjänstepaket

Tjänst: