Bomhus Energi

Inget lämnades åt slumpen när Bomhus byggde ut i Gävle

Korsnäs beslutade under 2010 att bygga en ny bioenergipanna på sitt fabrikområde i Gävle. För att hålla koll på och minska riskerna i projektet använder de Zert RM.

 

 

Bomhus Energi AB uppstod när kommunalägda Gävle Energi och BillerudKorsnäs gick ihop. Syftet var att bygga och dela en ny biopanna på Korsnäs fabriksområde i Gävle. I projektet med biopannan var det viktigt att riskerna från anläggningen minimerades för de anställda, de kringboende och för miljön. Även leveranssäkerheten för el, ånga och fjärrvärme var en viktig fråga för anläggningsägaren. 

Korsnäs AB köpte därför in Zert RM och Zert AB:s specialistkompetens i ett tidigt skede i projektet. Uppdraget var att som projektresurs medverka som projektledare/delprojektledare i riskbedömningar. Projektet använde Zert RM för riskidentifiering i olika delprojekt och discipliner under projekttiden. Hela investeringen uppgick till 1,8 mdr kronor. 

Full koll på projektets tekniska risker

I dag när projektet är klart har Korsnäs i Gävle ökat andelen egenproducerad el från 38 till 45 % och sänkt oljeförbrukningen med 21 000 m3 olja per år. För att hålla koll på de tekniska riskerna under projektets gång använde de Zert RM. 

En av projektets viktiga kuggar var Mats Carlsson från ÅF i Norrköping. Mats var ansvarig delprojektledare för layout och sammankoppling mellan de olika anläggningsdelarna, den så kallade ”balance of Plant” (BOP) och hade god inblick i Zerts arbete i projektet.

– Zert hjälper oss hålla reda på de tekniska riskerna i projektet samtidigt som vi skapar lagstadgade riskbedömningar för de tryckbärande anordningar som ingår i BOP, förklarar Mats. 

En annan viktig kugge med inblick i Zerts arbete var processpecialisten Ulrica Johansson från ÅF i Stockholm. 

– Zert ställer de rätta riskfrågorna och stämmer av nya idéer som vi löpande tillför i konstruktionen, berättar hon. 

Rejäl minskning av koldioxidutsläppet i Gävle

Effekterna av denna investering tillsammans med effekten av den nya indunstningsanläggningen som färdigställts, blir att Korsnäs sänker miljöbelastningen med 115 000 ton CO2 per år. Den sänks från 125 000 ton CO2 till 10 000 ton CO2, vilket motsvarar fler än 10 000 oljeeldade villor. 

Det totala koldioxidutsläppet i Gävle kommun minskar med ca 64 000 ton. Det motsvarar ca 13 % av det totala koldioxidutsläppet i kommunen som 2007 var omkring 490 000 ton.