E.on

Mer el och värme från förnybara bränslen för E.on i Örebro

När energibolaget E.on byggde en ny biopanna i Örebro använde de Zert RM för att identifiera risker. Biopannan stod klar i slutet av 2012. 

 

E.on är en välkänd leverantör och producent av el på den nordiska marknaden med ca 3 800 medarbetare i Sverige. När de byggde en ny biopanna, Bio70, i Örebro var en viktig del att minimera riskerna för de anställda, för kringboende och för miljön. 

Viktigt att snabbt identifiera risker med projektet

Thomas Agernäs, projektledare på E.on, köpte i början av 2011 in Zerts specialistkompetens för att synliggöra och åtgärda de tekniska riskerna på anläggningen. Som hjälpmedel används Zert RM för att effektivt och snabbt identifiera risker och sätta in relevanta handlingsplaner. 

När projektet kom i mål kunde E.on stoltsera med en ny, modern biobränsleeldad panna med kraftfulla ångdata och en turbin som är optimerad för elproduktion. Den nya biopannan gör att både värme och el producerad med förnybara bränslen från Åbyverket ökar. Bio70 togs i drift i slutet av 2012.