Sedan 1994

Vår verksamhet

Zert AB är ett ingenjörs- och it-företag med specialistkompetens i riskhantering och lagstyrd teknisk dokumentation. Våra konsulter har över 20 års erfarenhet av att forma framtidens hållbara lösningar, förbättra människors liv och våra kunders konkurrenskraft.

Den kunskap vi byggt upp förädlar vi i våra egenutvecklade webbaserade program. Allt för att tillgodose behovet hos det lilla exporterande företag såväl som den globala organisationen.

Z

Vår styrka

Vår styrka ligger i kunskapen om hur ett industriellt innovations- och förändringsarbete ska drivas från start till mål. Genom att kombinera teknik, juridik och kommunikation har vi utvecklat program som ger bättre service än tjänsten på plats.

{

Vår vision och våra kärnvärden

Trovärdighet, kvalitet och effektivitet är högsta prioritet i Zerts verksamhet. På lång sikt blir framgången störst för de företag som kan uppfylla kundens förväntningar och på samma gång verka i samklang med den egna visionen och våra kärnvärden. För att uppnå goda prestationer och följa de etiska principerna integrerar vi vår vision och våra värden i allt vi gör.