Använd våra konsulter i risk­hantering

Vår konsultavdelning har stor erfarenhet av hur industriella innovations- och förändringsarbeten ska drivas från start till mål. Konsulterna fungerar som resurser för allt från industriella miljard-investeringar till enskilda uppfinnare som utvecklar en produkt.

Vi är experter inom området och kan erbjuda helhetslösningar.

Få stöd under alla faser i ditt projekt

Ett projekt innebär många utmaningar. Det kan t.ex. vara svårt att hantera lagkrav på riskbedömning, undvika alla fallgropar och vara säker på att allt går rätt till. Därför finns våra konsulter som ett stöd för dig genom alla faser av projektet, från förstudie till överlämnandet av det genomförda projektet till linjen. Våra specialister löser både tekniska och organisatoriska problemställningar, utbildar personal och effektivserar säkerhetsarbetet.

Få kontroll över projektet

Uppfyll alla krav

Få korrekta riskanalyser

Zert – Konsulter inom riskhantering

Våra specialister löser både tekniska och organisatoriska problemställningar. Få stöd i ditt projekt, utbilda din personal och effektivisera säkerhetsarbetet i organisationen med våra konsulter.

Konsultation

ATEX

Vi på Zert har gedigen kunskap inom ATEX och Arbete i Explosionsfarliga Miljöer. Vi kan hjälpa er hantera risker för både gas och damm explosion och vi kan erbjuda er konsulthjälp vid alla steg i processen från riskbedömningen till skapande av Klassningsplan / klassningsritning och Explosionsskyddsdokument.

Vi hjälper er även att undersöka att all utrustning uppfyller lagkraven.

Läs mer

Konsultation

Bruksanvisningar och teknisk dokumentation

Vi på Zert jobbar idag med bruksanvisningar för de kunder vi hjälper med riskbedömning och CE-märkning. Granskning av bruksanvisningar och teknisk dokumentation är också en del i det jobb vi utför.

Läs mer

Konsultation

CE-märkning

Zert har många års erfarenhet av CE-märkning inom alla sektorer. Vi hjälper företag att CE-märka produkter inom alla områden där detta är obligatoriskt och vi hjälper även företag att CE-märka maskinlinjer.

Vi har erbjudande som passar alla företag oavsett storlek och typ av företag.

Läs mer

Konsultation

Organisationsförändringar

Våra konsulter erbjuder tjänster inom alla typer av organisationsförändringar och anpassar riskbedömningen och analysen efter kundens behov.

Vi har en mycket lång erfarenhet av organisationsförändringar och rationaliseringar i industriella miljöer både på kollektivsidan och tjänstemannasidan.

Läs mer

Processäkerhet

Värdering, verifiering & validering av PL och SIL

Våra experter inom säkerhetssystem erbjuder tjänster inom värdering, verifiering och validering av säkerhetskretsar. Vi kan ge stöd både för Performance Level enligt EN13849 samt SIL enligt EN61511 / EN61508.

Läs mer

Riskbedömning

Tekniska system

Zert AB leder och utför riskbedömning på alla typer av tekniska system och projekt. Vi har lång erfarenhet och kan hjälpa er att komma fram till vad just ni behöver och se till att ni följer gällande krav och lagar.

Läs mer

Konsultation

Utbildningar

Zert erbjuder utbildningar för alla typer av företag och organisationer och anpassar utbildningen till just ert behov.

Läs mer

Kundberättelser

Så här använder våra kunder våra program och tjänster:

SCA

SCA satsar på värme från förnybara bränslen

När SCA:s bruk utanför Sundsvall genomför ett större projekt är Zerts konsultavdelning Selecto med. Uppdraget är att leda och dokumentera riskbedömningar av tekniska system.

Upptäck vad våra konsulter kan göra för dig

U

Få hjälp att uppfylla direktiven för CE-märkning och att ta fram den bruksanvisning och dokumentation du behöver. Vi hjälper dig även genom riskanalys, dokumentgranskning och genom att säkerställa att produkten eller utrustningen uppfyller aktuella direktiv och lagkrav.

i

Få hjälp att upprätta och sammanställa manualer och teknisk information för produkter och utrustningar.

Vi skräddarsyr utbildningar efter dina behov. Vi utbildar bl.a. inom: riskhantering, CE-märkning, standarder, riskbedömningar och systematiskt arbetsmiljöarbete.

b
Vår huvudinriktning är riskanalys, ett område där våra konsulter har många års erfarenhet. All riskanalys, både för projekt och på anläggningar, bygger på en effektiv, väl genomtänkt metod för att hitta risker, följa upp åtgärder och säkerställa hanteringen av dokumentationen. Vi leder och utför riskanalyser för produkter, anläggningar, arbetsmiljö, miljö och omorganisationer.
f

Våra experter inom säkerhetssystem erbjuder tjänster inom validering och verifiering av säkerhetskretsar. Vi kan ge stöd både för Performance level EN13849 samt SIL enligt EN61511 / EN61508.