Få stöd under alla faser i ditt projekt

Ett projekt innebär många utmaningar. Det kan t.ex. vara svårt att hantera lagkrav på riskbedömning, undvika alla fallgropar och vara säker på att allt går rätt till. Därför finns våra konsulter som ett stöd för dig genom alla faser av projektet, från förstudie till överlämnandet av det genomförda projektet till linjen. Våra specialister löser både tekniska och organisatoriska problemställningar, utbildar personal och effektivserar säkerhetsarbetet.

Få kontroll över projektet

Uppfyll alla krav

Få korrekta riskanalyser

Selecto – konsulter inom riskhantering

Våra specialister löser både tekniska och organisatoriska problemställningar. Få stöd i ditt projekt, utbilda din personal och effektivisera säkerhetsarbetet i organisationen med våra konsulter.

Kundberättelser

Vill du veta mer om Selecto? Upptäck hur våra kunder har löst sina problem med oss.

Norrmejerier

Ny anläggning ger mer ost från Norrmejerier

Norrmejerier i Burträsk slutförde under 2014 en ny anläggning för drygt 150 miljoner. Anläggningen gör att Norrmejerier kan producera betydligt mer av sin uppskattade västerbottensost än tidigare.

Norrmejerier ägs av lokala bönder i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Med varumärken som Västerbottensost, Verum och Gainomax är Norrmejerier ett populärt val i norr.

När Norrmejerier under 2014 slutförde en ny anläggning fick Zert uppdraget att leda riskbedömningarna inför CE-märkning av maskinutrustningen och understödjande system.

I projektet användes Zert RM flitigt för att dokumentera alla riskbedömningar, något som Ulf Greve, platschef på fabriken hade stor nytta av.

-Zert har varit till stor hjälp i vårt arbete att riskbedöma anläggningen. Vi känner oss trygga med det arbete de har utfört, berättar Ulf.

Zert tackar för ett gott samarbete och står gärna till tjänst i framtida projekt!
SCA

SCA satsar på värme från förnybara bränslen

När SCA:s bruk utanför Sundsvall genomför ett större projekt är Zerts konsultavdelning Selecto med. Uppdraget är att leda och dokumentera riskbedömningar av tekniska system.

SCA är en av världens största aktörer inom områdena: personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Just nu genomför SCA projekt Biocoop på bruket utanför Sundsvall. Projektet omfattar en ny anläggning för att kunna mala pellets och förbränna träpulver i två biopannor samt investeringar i rökgasrening. Dessutom bygger de om för att kunna leverera fjärrvärme till Sundsvalls Energi AB.

Selecto leder och dokumenterar riskbedömningar i projektet

I projektet har Selecto, Zerts konsultavdelning, fått uppdraget att leda och dokumentera riskbedömningar av tekniska system i samråd med SCA:s projektledning. I riskbedömningsgrupper ingår förutom SCA:s egen personal även experter från Sundsvalls energi, tredjepartsorgan, ett antal konsulter och de olika leverantörerna i projektet.

Mer värme från förnybara bränslen innebär minskad oljeanvändning

Investeringarna i Biocoop innebär Att SCA kan leverera mer värme från förnybara bränslen till Sundsvalls fjärrvärmenät från både Östrand och Ortvikens fabriker. Satsningen innebär också en kraftig minskning av oljeanvändningen i Sundvall och en reducering av koldioxidutsläpp. Oljeförbrukningen beräknas minska med ca 25 000 m3per år.

Upptäck vad våra konsulter kan göra för dig

Få hjälp att uppfylla direktiven för CE-märkning och att ta fram den bruksanvisning och dokumentation du behöver. Vi hjälper dig även genom riskanalys, dokumentgranskning och genom att säkerställa att produkten eller utrustningen uppfyller aktuella direktiv och lagkrav.

Vår huvudinriktning är riskanalys, ett område där våra konsulter har många års erfarenhet. All riskanalys, både för projekt och på anläggningar, bygger på en effektiv, väl genomtänkt metod för att hitta risker, följa upp åtgärder och säkerställa hanteringen av dokumentationen. Vi leder och utför riskanalyser för produkter, anläggningar, arbetsmiljö, miljö och omorganisationer.

Få hjälp att upprätta och sammanställa manualer och teknisk information för produkter och utrustningar.

Vi skräddarsyr utbildningar efter dina behov. Vi utbildar bl.a. inom: riskhantering, CE-märkning, standarder, riskbedömningar och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Våra experter inom säkerhetssystem erbjuder tjänster inom validering och verifiering av säkerhetskretsar. Vi kan ge stöd både för Performance level EN13849 samt SIL enligt EN61511 / EN61508.