SCA

SCA satsar på värme från förnybara bränslen

När SCA:s bruk utanför Sundsvall genomför ett större projekt är Zerts konsultavdelning med. Uppdraget är att leda och dokumentera riskbedömningar av tekniska system.

 

SCA är en av världens största aktörer inom områdena: personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Just nu genomför SCA projekt Biocoop på bruket utanför Sundsvall. Projektet omfattar en ny anläggning för att kunna mala pellets och förbränna träpulver i två biopannor samt investeringar i rökgasrening. Dessutom bygger de om för att kunna leverera fjärrvärme till Sundsvalls Energi AB. 

Zerts konsultavdelning leder och dokumenterar riskbedömningar i projektet

I projektet har Zerts konsultavdelning fått uppdraget att leda och dokumentera riskbedömningar av tekniska system i samråd med SCA:s projektledning. I riskbedömningsgrupper ingår förutom SCA:s egen personal även experter från Sundsvalls energi, tredjepartsorgan, ett antal konsulter och de olika leverantörerna i projektet. 

Mer värme från förnybara bränslen innebär minskad oljeanvändning

Investeringarna i Biocoop innebär Att SCA kan leverera mer värme från förnybara bränslen till Sundsvalls fjärrvärmenät från både Östrand och Ortvikens fabriker. Satsningen innebär också en kraftig minskning av oljeanvändningen i Sundvall och en reducering av koldioxidutsläpp. Oljeförbrukningen beräknas minska med ca 25 000 m3per år.