SCA

SCA satsar på värme från förnybara bränslen

När SCA:s bruk utanför Sundsvall genomför ett större projekt är Zerts konsultavdelning Selecto med. Uppdraget är att leda och dokumentera riskbedömningar av tekniska system.

 

SCA är en av världens största aktörer inom områdena: personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Just nu genomför SCA projekt Biocoop på bruket utanför Sundsvall. Projektet omfattar en ny anläggning för att kunna mala pellets och förbränna träpulver i två biopannor samt investeringar i rökgasrening. Dessutom bygger de om för att kunna leverera fjärrvärme till Sundsvalls Energi AB. 

Selecto leder och dokumenterar riskbedömningar i projektet

I projektet har Selecto, Zerts konsultavdelning, fått uppdraget att leda och dokumentera riskbedömningar av tekniska system i samråd med SCA:s projektledning. I riskbedömningsgrupper ingår förutom SCA:s egen personal även experter från Sundsvalls energi, tredjepartsorgan, ett antal konsulter och de olika leverantörerna i projektet. 

Mer värme från förnybara bränslen innebär minskad oljeanvändning

Investeringarna i Biocoop innebär Att SCA kan leverera mer värme från förnybara bränslen till Sundsvalls fjärrvärmenät från både Östrand och Ortvikens fabriker. Satsningen innebär också en kraftig minskning av oljeanvändningen i Sundvall och en reducering av koldioxidutsläpp. Oljeförbrukningen beräknas minska med ca 25 000 m3per år.