Konsultation

Organisationsförändringar

Våra konsulter erbjuder tjänster inom alla typer av organisationsförändringar och anpassar riskbedömningen och analysen efter kundens behov.

Vi har en mycket lång erfarenhet av organisationsförändringar och rationaliseringar i industriella miljöer både på kollektivsidan och tjänstemannasidan.

Externa och erfarna förändringsledare

Så här går det till

I

Vi leder en workshop som förberedelse inför riskbedömning av den förändrade organisationen

h

Vi planerar riskbedömningar i samråd med HR och chefer

U

Vi leder organisationen genom riskbedömning och analys av respektive roller/befattningar

i

Riskbedömningarna utförs med stöd av vår programvara Zert RM och dokumenteras vid varje riskbedömningsmöte

Ni följer själva upp handlingsplanen i smartphone alt. dator – riskbedömningen blir på så sätt mycket effektiv

g

Vi sätter i samråd slutrisker och sammanställer en rapport till ledningen

Konsulttjänster

Tjänst