Det bästa sättet att förebygga kemiska risker är att göra riskbedömningar för att hitta vilka risker som finns och sedan ta fram åtgärder för dessa risker.

I en värld med allt mer avancerad teknik runt omkring oss är det viktigt att företagen som tillverkar produkter gör det enkelt för användare att förstå hur produkterna de ska användas.

Fallrisker är något som är väldigt viktigt att riskbedöma, en av de vanligaste orsakerna till att personer dör eller skadas allvarligt i byggbranschen är fall till en lägre nivå.

Kravet på nödstopp är en av de viktigaste delarna som behandlas i maskindirektivet, vid ett plötsligt fel ska maskinen omedelbart kunna stängas av.

Den 1 november 2019 träder en ny föreskrift i kraft gällande medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3). Ta reda på vad som är nytt i föreskriften här

ISO 20607 är en standard som tagits fram för att förbättra kvaliteten på bruksanvisningar och underlätta användning av produkten.

Från och med den 1 november i år krävs det att utvändiga branddörrar är CE-märkta. När CE-märkning blir obligatorisk upphör andra bedömningssätt att gälla.

Då ett nytt territorium avtäcks på den digitala kartan måste direktiv främja de framtida tekniska möjligheterna för att EU-produkter ska bibehålla sin starka konkurrenskraft.

Läs mer om hur skyddsronder och checklistor kan det systematiska arbetsmiljöarbetet för ditt företag.

Belastningsergonomi beskriver hur belastningar i arbete påverkar rörelseorganen och stämbanden.