Konsultation

Bruksanvisningar och teknisk dokumentation

Vi på Zert jobbar idag med bruksanvisningar för de kunder vi hjälper med riskbedömning och CE-märkning. Granskning av bruksanvisningar och teknisk dokumentation är också en del i det jobb vi utför.

Större uppdrag

Granskning

Vi kan i större projekt granska all inkommande teknisk dokumentation i vår programvara Zert RMp. Vi skickar handlingsplaner som beskriver all teknisk dokumentation som inte uppfyller kraven och när projektet är avslutat får projektledaren en sammanfattningsrapport på alla delar i anläggning och alla ingående dokument.

Zert CLM

Vid större uppdrag kan vi även tillhandahålla ett produktionsverktyg för flerspråkig teknisk dokumentation och flerspråkig reservdelshantering. Verktyget heter Zert CLM och du hittar mer information kring det här.

Vår kompetens omfattar teknikinformation för valfria produkter

För installation

Användning

Reparation och underhåll

Reservdelar

Konsulttjänster

Tjänst