Boka demo

Tjänst

Vi demonstrerar gärna våra program för dig, antingen på plats eller via webben. Bocka för vilket eller vilka program du är intresserad av i formuläret så återkommer rätt konsult till dig.

Nyheter

översyn av maskindirektivet

Revideringen av maskindirektivet – Vad har hänt så här långt?

I Maj 2018 tog EU-kommisionen fram ett arbetsdokument med ett antal utmaningar, där ville man utreda hur maskindirektivet påverkas av ny teknologi, AI, IOT uppkopplade maskiner, autonoma maskiner.

atex lastbil

ATEX – EU-Direktiv för explosionsfarliga miljöer

På 90-talet gjordes en genomgång av EX-skyddet i EU, då upptäcktes stora brister och skillnader mellan olika medlemsländer. För att skydda människors hälsa och säkerhet mot de risker som kan uppstå vid användning av utrustning samt säkerhetssystem i explosionsfarliga omgivningar togs ATEX-direktiven fram.

utbildningar

Zert skräddarsyr utbildningar inom riskbedömning och CE-märkning

Zert erbjuder utbildningar för alla typer av företag och organisationer och anpassar utbildningen till just ert behov.

truckar

Truckar – Vilka regler är det som gäller, och vilka risker finns det?

Truckar är inblandade i många olyckor, våra konsulter kan hjälpa till med riskbedömning av arbete med truckar och andra moment på ert företag.

byggprodukter

Tillverkare av byggprodukter och CE-märkning

De byggprodukter som omfattas av harmoniserade standarder måste prestandadeklareras och CE-märkas för att få säljas. Zert kan CE-märkning

IT-konsult

Vi söker en IT-konsult/Teknisk redaktör till vårt kontor i Umeå

Zert AB är ett IT- och Ingenjörsföretag med specialistkompetens i riskhantering och teknisk dokumentation. Nu söker vi en IT-konsult till kontoret i Umeå.

Log Max

Log Max ökade kvaliteten på sina bruksanvisningar med Zert CLM

Log Max sökte efter en snabb och enkel lösning för att komma ifrån höga översättningskostnader. Även kvaliteten ville man förbättra då bruksanvisningarna som tagits fram inte alls höll den kvalitet som produkten förtjänar.

msb 2020:1

MSBFS 2020:1 – Regler för brandfarliga gaser och aerosoler

På grund av sitt häftiga och snabba brandförlopp finns det lagar och regler som reglerar hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva ämnen.

exempel på lyftanordningar

Lyftanordningar och lyftredskap – CE-märkning och risker

Det är många som använder lyftanordningar eller lyftredskap dagligen. Personlyft, koppling av laster och upp­ställning av mobila maskiner innebär att det finns risker.

Zert RMp

Zert RMp – Programmet som förenklar riskhantering i projekt

Zert RMp används för att samla alla delprojekt på samma plats för att enklare få en översiktsbild av projektet som helhet, även i detalj.