Boka demo

Tjänst

Vi demonstrerar gärna våra program för dig, antingen på plats eller via webben. Bocka för vilket eller vilka program du är intresserad av i formuläret så återkommer rätt konsult till dig.

Nyheter

Scandinavian Pile Driving lyfte sin dokumentation till nästa nivå med Zert CLM

Scandinavian Pile Driving AB är ett företag som utvecklar och tillverkar olika typer av grundläggningsredskap som monteras på grävmaskiner. De hade länge letat efter ett system som kunde hålla ordning på samt effektivisera produktion och översättning av manualer.

Vad innebär nya MDR för medicintekniska produkter

Den 26:e Maj 2021 började de nya EU-förordningen om medicintekniska produkter (2017/745) att gälla. Den 26:e Maj 2022 börjar även EU-förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (2017/746) att gälla.

byggprodukter

Byggherrens ansvar över val av byggprodukter

Byggherren ansvarar för att välja lämpliga byggprodukter med bedömda egenskaper till projektet. Som stöd i det valet finns information som lämnas med produkten.

Stora problem med farlig arbetsmiljö och olaglig arbetskraft på byggen

Nästan hälften av byggföretagen som kontrollerades i en myndighetsgemensam insats hade brister i arbetsmiljön.

AI european flag

Ny AI och Maskinförordning föreslås av EU-kommissionen

EU-kommissionen (EC) föreslår nu en första rättslig ram för AI och en ny samordnad plan med medlemsländerna som ska garantera säkerheten och de grundläggande rättigheterna för människor och företag. Till exempel anses AI-system för biometrisk fjärridentifiering utgöra...

Byggherrens ansvar för dokumentation av byggprodukter

Den dokumentation som byggherren ansvarar för är prestandadeklarationen, CE-märkningen, typgodkännande och certifiering.

dokumentation

4 saker att tänka på när du skriver programvarudokumentation

Det viktigaste skälet att dokumentera programvara är att hjälpa användarna förstå hur man använder en programvara

OSA

OSA-föreskrifterna utvärderas av arbetsmiljöverket efter fem år

Arbetsmiljöverket tog fram föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) den 31 mars 2016. Reglerna togs fram för att göra det enklare för arbetsgivare att arbeta förebyggande mot ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

glad påsk

Glad Påsk!

Vi på Zert önskar er alla en riktigt glad påsk!

mineraloljor

Nya krav vid hudexponering för vissa mineraloljor

Nya krav på mineraloljor som tidigare har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor började gälla den 20/2 2021.