Abonnemang:

CE-MÄRKNING ENLIGT MASKINDIREKTIVET

Abonnemanget innehåller det du behöver för att gå i mål med CE-märkning av en maskinleverans enligt 2006/42/EG.

icon_html    CE-MÄRKNINGSPROCESSEN

icon_integration    RAPPORTER

icon_responsive    RISKBEDÖMNING ENLIGT 12100

icon_html    SÄKER FÖRVARING

icon_chat    TILLÄGGSTJÄNSTER

Ta kontroll över dina risker

Riskhantering handlar i grund och botten om att förutse sådant som kan gå fel och se till att sådant som redan har gått fel inte händer igen. I Zert RM hanterar du allt från inrapportering av händelser till avancerade tekniska riskanalyser. Därefter kan du enkelt bedöma riskerna utifrån samma värderingsgrund och kommunicera dem till alla som du vill ska ta del av dem.

Anpassas utifrån ditt behov

Ger kontroll över allt

Är alltid tillgängligt

Synliggör riskerna

Zert RM gör det enkelt att snabbt överblicka risker. I samma stund som riskanalysen är färdig ser du resultatet i grafiken.

Hantera dina skyddsronder direkt från mobilen

Zert RM fungerar lika bra i mobilen som på datorn. Oavsett om du har full täckning eller ingen alls kommer du alltid åt det du behöver.

Användargränssnittet för mobilen är utvecklat för att vara tydligt, även när du är på språng. Därför är RM lika effektivt i anläggningen som ute i fält.

Få översikt över handlingsplanen

Zert RM håller koll på allt åt dig. Programmet påminner dig om när något ska vara klart, delegerar automatiskt uppgifter till dina medarbetare och sammanställer allt med ett enda knapptryck.

Överblick med kalender

Kalendern ger dig överblick och du får automatiska påminnelser.

Sammanfattning

Listan visar en sammanfattning av aktiviteterna i handlingsplanen.

Status

Aktivitetsbeskrivningen visar status på aktiviteten och övrig information.

Kundberättelser

Vill du veta mer om Zert RM? Upptäck hur våra kunder jobbar med programmet i våra kundberättelser.

BillerudKorsnäs

Projekten som ska göra BillerudKorsnäs världsledande

När Billerud Korsnäs, ledande inom förnybart förpackningsmaterial, investerade i två produktionsanläggningar fick Zert hantera både de lagdrivna kraven och riskerna. Ett uppdrag som innefattade både Zert RMp och Zert RM.

BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial i Sverige. När företagets styrelse godkände en investering på 900 MSEK i produktionsanläggningarna i Frövi och Rockhammar fick Zert uppdrag i båda projekten. Uppdrag som gick ut på att med Zert RMp och Zert RM hantera de lagdrivna kraven och riskerna i de båda projekten.

Världens största maskin för förpacknings- och vätskekartong

Syftet med investeringen var att öka anläggningarnas kapacitet. När projekten är i mål kommer Frövi att ha en kapacitet på 550 000 ton per år av högkvalitativ förpacknings- och vätskekartong. Rockhammar kommer att ha en kapacitet på 150 000 ton CTMP-massa per år. Sammantaget gör det BillerudKorsnäs till världens största maskin för produktion av förpacknings- och vätskekartong integrerad till kemisk massa.

E.on

Mer el och värme från förnybara bränslen för E.on i Örebro

När energibolaget E.on byggde en ny biopanna i Örebro använde de Zert RM för att identifiera risker. Biopannan stod klar i slutet av 2012.

E.on är en välkänd leverantör och producent av el på den nordiska marknaden med ca 3 800 medarbetare i Sverige. När de byggde en ny biopanna, Bio70, i Örebro var en viktig del att minimera riskerna för de anställda, för kringboende och för miljön.

Viktigt att snabbt identifiera risker med projektet

Thomas Agernäs, projektledare på E.on, köpte i början av 2011 in Zerts specialistkompetens för att synliggöra och åtgärda de tekniska riskerna på anläggningen. Som hjälpmedel används Zert RM för att effektivt och snabbt identifiera risker och sätta in relevanta handlingsplaner.

När projektet kom i mål kunde E.on stoltsera med en ny, modern biobränsleeldad panna med kraftfulla ångdata och en turbin som är optimerad för elproduktion. Den nya biopannan gör att både värme och el producerad med förnybara bränslen från Åbyverket ökar. Bio70 togs i drift i slutet av 2012.
Bomhus Energi

Inget lämnades åt slumpen när Bomhus byggde ut i Gävle

Korsnäs beslutade under 2010 att bygga en ny bioenergipanna på sitt fabrikområde i Gävle. För att hålla koll på och minska riskerna i projektet använder de Zert RM.

Bomhus Energi AB uppstod när kommunalägda Gävle Energi och BillerudKorsnäs gick ihop. Syftet var att bygga och dela en ny biopanna på Korsnäs fabriksområde i Gävle. I projektet med biopannan var det viktigt att riskerna från anläggningen minimerades för de anställda, de kringboende och för miljön. Även leveranssäkerheten för el, ånga och fjärrvärme var en viktig fråga för anläggningsägaren.

Korsnäs AB köpte därför in Zert RM och Zert AB:s specialistkompetens i ett tidigt skede i projektet. Uppdraget var att som projektresurs medverka som projektledare/delprojektledare i riskbedömningar. Projektet använde Zert RM för riskidentifiering i olika delprojekt och discipliner under projekttiden. Hela investeringen uppgick till 1,8 mdr kronor.

Full koll på projektets tekniska risker

I dag när projektet är klart har Korsnäs i Gävle ökat andelen egenproducerad el från 38 till 45 % och sänkt oljeförbrukningen med 21 000 m3 olja per år. För att hålla koll på de tekniska riskerna under projektets gång använde de Zert RM.

En av projektets viktiga kuggar var Mats Carlsson från ÅF i Norrköping. Mats var ansvarig delprojektledare för layout och sammankoppling mellan de olika anläggningsdelarna, den så kallade ”balance of Plant” (BOP) och hade god inblick i Zerts arbete i projektet.
- Zert hjälper oss hålla reda på de tekniska riskerna i projektet samtidigt som vi skapar lagstadgade riskbedömningar för de tryckbärande anordningar som ingår i BOP, förklarar Mats.

En annan viktig kugge med inblick i Zerts arbete var processpecialisten Ulrica Johansson från ÅF i Stockholm.

- Zert ställer de rätta riskfrågorna och stämmer av nya idéer som vi löpande tillför i konstruktionen, berättar hon.

Rejäl minskning av koldioxidutsläppet i Gävle

Effekterna av denna investering tillsammans med effekten av den nya indunstningsanläggningen som färdigställts, blir att Korsnäs sänker miljöbelastningen med 115 000 ton CO2 per år. Den sänks från 125 000 ton CO2 till 10 000 ton CO2, vilket motsvarar fler än 10 000 oljeeldade villor.

Det totala koldioxidutsläppet i Gävle kommun minskar med ca 64 000 ton. Det motsvarar ca 13 % av det totala koldioxidutsläppet i kommunen som 2007 var omkring 490 000 ton.

Upptäck fördelarna med Zert RM

Samla allt som rör risk och säkerhet och låt till exempel underleverantörer och externa projektledare bidra med sina delar. Analysera allt från produkter och anläggningar till direkta projektrisker.

Ett naturligt led i all riskhantering är det systematiska förbättringsarbetet och ledningssystemet. Därför stöder RM dokumentation och kommunikation genom hela PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act).

RM fungerar i både Android och iOS. I stället för att skriva ut checklistan kan du fylla i den direkt från mobilen, pekplattan eller datorn och spara både tid och papper.

Genomför enkelt egendeklarationen inför CE-märkningen. RM stöder ett tiotal produktområden där maskiner är den mest efterfrågade modulen.

RM samlar alla steg i din arbetsprocess i ett och samma program. Allt du behöver för att kunna arbeta effektivt finns där från början.

När du arbetar med till exempel en checklista kan du göra riskvärderingen direkt i samma elektroniska dokument. Åtgärder kopplas automatiskt till varje enskild kryssfråga och när åtgärderna sedan delegeras ser mottagaren ursprungskällan och eventuella andra åtgärder som ska genomföras i samma område.