Zert RMp – Riskhantering i projekt

Samla all kravhantering på ett ställe

Zert RMp är ett webbaserat program för kravhantering som ger dig som projektledare full kontroll under hela projektet. Zert RMp är också ett planerings-, process- och kvalitetsstöd med fokus på lagdrivna krav, krav från standarder samt företagsspecifika krav.

Ta kontroll över projektet

R

Ger total överblick

R

Ökar tillgängligheten

R

Sparar tid och resurser

Med Zert RMp är projektledaren uppdaterad under hela projekttiden om hur arbetet med kravuppfyllnaden fortskrider samt om vilken dokumentation som begärs, förändras, levereras och godkänns. Det är dessutom enkelt att lägga till vårt system för riskbedömningar (Zert RM) med valda riskbedömningsmallar.

Full kontroll över alla detaljer

Zert RMp låter dig snabbt få en visuell överblick över statusen på ditt projekt. På så sätt har du alltid kontroll, även över detaljerna.

Du ser i realtid om någonting är planerat, pågående eller färdigt. Genom ett knapptryck kan du till exempel se vilka krav som gäller och vilken dokumentation som kommer att behövas. Samma vy låter dig även se statusen på dessa krav.

I samma stund som en leverantör laddar upp ett dokument till Zert RMp får den som är ansvarig för granskningen av dokumentet information om detta, så att granskningsprocessen kan sätta igång direkt.

Exportera och överlämna dokumentationen i ett projekt smidigare

I stora projekt kan det vara svårt att ta hand om alla dokument på ett smidigt sätt. Därför låter Zert RMp dig sammanställa hela projektets dokumentation och dess status med ett knapptryck. Du kan sedan enkelt överlämna det till din mottagare.

Du kan exportera både till andra system och filstrukturer tack vare kundanpassade mallar. Dessutom kan du exportera informationen till webbtjänsten Zert RM så att linjen enkelt kan fortsätta använda materialet.

Den information du exporterar är alltid den senast gällande. Med hjälp av automatgenererade restpunktlistor är det enkelt att informera alla inblandade om vad som återstår att göra.

Hantera alla detaljer i dina lagkrav automatiskt

Genom att titta på projektet i matrisstruktur får projektintressenter och projektledare en överblick över hur allt går, utan att behöva gå igenom alla detaljer. Varje delprojekt ser du i enskilda kolumner och på radnivå ser du discipliner. Staplarna visar en summering av vilka krav och dokumentationskrav som är planerade, pågående eller färdiga.

Kundberättelser

Så här använder våra kunder våra program och tjänster:

BillerudKorsnäs

Projekten som ska göra BillerudKorsnäs världsledande

När BillerudKorsnäs, ledande inom förnybart förpackningsmaterial, investerade i två produktionsanläggningar fick Zert hantera både de lagdrivna kraven och riskerna. Ett uppdrag som innefattade både Zert RMp och Zert RM. 

Upptäck fördelarna med Zert RMp

För in arbetsmiljöplaner, checklistor o.s.v. i smarta forumulär kopplade till en aktiv handlingsplan. När projektet avslutas sammanfattas och arkiveras all säkerhetsrelaterad dokumentation.

i

Under projektets gång är det enkelt att få överblick över statusen på arbetet, plocka ut rapporter eller bjud in intressenter och ge dessa en möjlighet att se aktuell status.

Begär viktiga dokument från leverantörer med automatiska påminnelser och granskningsprocesser. När projektet avslutas sammanfattas och arkiveras all säkerhetsrelaterad dokumentation.

m

När projektet nått sitt slut är det enkelt att överlämna arbetet med statusar och eventuella restpunkter till mottagaren eller linjen.

b

Sätt upp de krav som leverantörerna ska uppfylla i sina leveranser och få en tydlig överblick över dess status inom hela projektet.

Genom en enkel inrapportering via mobila appar kan du spåra upp de avvikelser och incidenter som inträffat under projektet för att dra lärdom till nästa gång.