Ta kontroll över projektet

Med Zert RMp är projektledaren uppdaterad under hela projekttiden om hur arbetet med kravuppfyllnaden fortskrider samt om vilken dokumentation som begärs, förändras, levereras och godkänns. Det är dessutom enkelt att lägga till vårt system för riskbedömningar (Zert RM) med valda riskbedömningsmallar.

Ger total överblick

Ökar tillgängligheten

Sparar tid och resurser

Ta kontroll över alla detaljer

Zert RMp låter dig snabbt få en visuell överblick över statusen på ditt projekt. På så sätt har du alltid kontroll, även över detaljerna.

Du ser i realtid om någonting är planerat, pågående eller färdigt. Genom ett knapptryck kan du till exempel se vilka krav som gäller och vilken dokumentation som kommer att behövas. Samma vy låter dig även se statusen på dessa krav.

I samma stund som en leverantör laddar upp ett dokument till Zert RMp får den som är ansvarig för att granska dokumentet information om detta, så att granskningsprocessen kan sätta igång direkt.

zert rmp

Exportera och överlämna dokumentationen i ett projekt smidigare

I stora projekt kan det vara svårt att ta hand om alla dokument på ett smidigt sätt. Därför låter Zert RMp dig sammanställa hela projektets dokumentation och dess status med ett knapptryck. Du kan sedan enkelt överlämna det till din mottagare.

Du kan exportera både till andra system och filstrukturer tack vare kundanpassade mallar. Dessutom kan du exportera informationen till webbtjänsten Zert RM så att linjen enkelt kan fortsätta använda materialet.

Den information du exporterar är alltid den senast gällande. Med hjälp av automatgenererade restpunktlistor är det enkelt att informera alla inblandade om vad som återstår att göra.

Hantera alla detaljer i dina lagkrav automatiskt

Genom att titta på projektet i matrisstruktur får projektintressenter och projektledare en överblick över hur allt går, utan att behöva gå igenom alla detaljer. Varje delprojekt ser du i enskilda kolumner och på radnivå ser du discipliner. Staplarna visar en summering av vilka krav och dokumentationskrav som är planerade, pågående eller färdiga.

Kundberättelser

Vill du veta mer om Zert RMp? Upptäck hur våra kunder jobbar med programmet i våra kundberättelser.

BillerudKorsnäs

Projekten som ska göra BillerudKorsnäs världsledande

När Billerud Korsnäs, ledande inom förnybart förpackningsmaterial, investerade i två produktionsanläggningar fick Zert hantera både de lagdrivna kraven och riskerna. Ett uppdrag som innefattade både Zert RMp och Zert RM.

BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial i Sverige. När företagets styrelse godkände en investering på 900 MSEK i produktionsanläggningarna i Frövi och Rockhammar fick Zert uppdrag i båda projekten. Uppdrag som gick ut på att med Zert RMp och Zert RM hantera de lagdrivna kraven och riskerna i de båda projekten.

Världens största maskin för förpacknings- och vätskekartong

Syftet med investeringen var att öka anläggningarnas kapacitet. När projekten är i mål kommer Frövi att ha en kapacitet på 550 000 ton per år av högkvalitativ förpacknings- och vätskekartong. Rockhammar kommer att ha en kapacitet på 150 000 ton CTMP-massa per år. Sammantaget gör det BillerudKorsnäs till världens största maskin för produktion av förpacknings- och vätskekartong integrerad till kemisk massa.

Upptäck fördelarna med Zert RMp

För in arbetsmiljöplaner, checklistor o.s.v. i smarta forumulär kopplade till en aktiv handlingsplan. När projektet avslutas sammanfattas och arkiveras all säkerhetsrelaterad dokumentation.

Begär viktiga dokument från leverantörer med automatiska påminnelser och granskningsprocesser. När projektet avslutas sammanfattas och arkiveras all säkerhetsrelaterad dokumentation.

Sätt upp de krav som leverantörerna ska uppfylla i sina leveranser och få en tydlig överblick över dess status inom hela projektet.

Under projektets gång är det enkelt att få överblick över statusen på arbetet, plocka ut rapporter eller bjud in intressenter och ge dessa en möjlighet att se aktuell status.

När projektet nått sitt slut är det enkelt att överlämna arbetet med statusar och eventuella restpunkter till mottagaren eller linjen.

Genom en enkel inrapportering via mobila appar kan du spåra upp de avvikelser och incidenter som inträffat under projektet för att dra lärdom till nästa gång.