Konsultation

CE-märkning

Zert har många års erfarenhet av CE-märkning inom alla sektorer. Vi hjälper företag att CE-märka produkter inom alla områden där detta är obligatoriskt och vi hjälper även företag att CE-märka maskinlinjer.

Vi har erbjudande som passar alla företag oavsett storlek och typ av företag.

CE-märkning kräver att teknisk dokumentation ska finnas samt att en riskbedömning ska vara gjord.

Så här går det till

h

Riskbedömning enligt gällande föreskrift och standard. Här använder vi vårt verktyg Zert RM för att dokumentera risker.

i

Vi granskar alla typer av teknisk dokumentation och EG-försäkran på produkter som byggs in.

m

Vi hanterar CE-märkning för både stora och små projekt i vår projektmodul i Zert RM.

Ni följer själva upp er handlingsplan i smartphone eller persondator.

g

Vi sätter i samråd slutrisker och skapar en rapport över risker med produkten.

j

Bruksanvisning på svenska kan vi hjälpa er skapa alternativt att ni gör den själva.

v

Vi kan tillhandahålla vårt verktyg Zert CLM för att göra bruksanvisningar på jordens alla språk.

På vår hemsida kan ni ta fram EG-försäkran om överensstämmelse på valfritt språk.

Z

Vi hjälper er med layout till märkskylt.

Slutrapport över den tekniska dokumentationen sammanställs inför projektets slut.

Vi erbjuder även tjänster där vi stödjer er och utbildar hur en CE-märkning ska genomföras samt tillhandahåller molntjänsten Zert RM.

Konsulttjänster

Tjänst