BillerudKorsnäs

Projekten som ska göra BillerudKorsnäs världsledande

När BillerudKorsnäs, ledande inom förnybart förpackningsmaterial, investerade i två produktionsanläggningar fick Zert hantera både de lagdrivna kraven och riskerna. Ett uppdrag som innefattade både Zert RMp och Zert RM. 

 

 

BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial i Sverige. När företagets styrelse godkände en investering på 900 MSEK i produktionsanläggningarna i Frövi och Rockhammar fick Zert uppdrag i båda projekten. Uppdrag som gick ut på att med Zert RMp och Zert RM hantera de lagdrivna kraven och riskerna i de båda projekten. 

Världens största maskin för förpacknings- och vätskekartong

Syftet med investeringen var att öka anläggningarnas kapacitet. När projekten är i mål kommer Frövi att ha en kapacitet på 550 000 ton per år av högkvalitativ förpacknings- och vätskekartong. Rockhammar kommer att ha en kapacitet på 150 000 ton CTMP-massa per år. Sammantaget gör det BillerudKorsnäs till världens största maskin för produktion av förpacknings- och vätskekartong integrerad till kemisk massa.