Vi har tidigare publicerat en artikel om översynen av maskindirektivet som fokuserade på allmänhetens möjlighet att ge synpunkter och förslag kopplat till maskindirektivet. Nu är revideringen i nästa fas, där en studie som tagits fram om maskindirektivet ska analyseras.

Att översynen av maskindirektivet utförs beror mycket på den snabba digitala utvecklingen och de nya utmaningar som uppstår. AI (Artificell intelligens) och IOT (Internet of Things) är två områden som fokus ligger på. Det finns stora möjligheter att förbättra industrier och vårt dagliga liv tack vare den tekniska utvecklingen. Kommissionen har nu tagit fram en studie för att undersöka vissa aspekter av tillväxtteknologier, till exempel frågor som uppstår genom samarbete mellan människa och maskin.

Hur långt har kommisionen kommit i processen av revideringen av maskindirektivet?

I Maj 2018 tog EU-kommisionen fram ett arbetsdokument med ett antal utmaningar, där ville man utreda hur maskindirektivet påverkas av ny teknologi, AI, IOT uppkopplade maskiner, autonoma maskiner. cybersäkerhetsfrågor. Samt en del utestående frågor om detaljer i det befintliga direktivet.

Juni 2019 till aug 2020 fick konsultföretag ta fram en studie om maskindirektivet, där över 800 intressenter fanns som underlag, konsulter, företag, medlemsstater, anmälda organ, maskinexperter, maskinsäkerhetsexperter, konsumentorganisationer, forskningsinstitut samt fackföreningar.
Studien presenterades i september och finns tillgänglig på , sedan dess pågår ett jobb där kommisionen analyserar resultatet och kommunicerar med medlemsländerna.
Slutet av mars 2021 kommer ett förslag från kommisionen om ett nytt maskindirektiv.

Om allt går enligt plan skulle ett uppdaterat Maskindirektiv kunna vara klart vid slutet av 2021. Efter en övergångsperiod på 18 månader kan den nya förordningen tas i bruk och börja gälla i slutet av 2023.

De utmaningar som kommisionen står inför:

  • Digitala instruktioner
  • Utökning av de väsentliga kraven till att omfatta risker med ”new technology” t.ex. AI och kollaborativa robotar
  • Cybersäkerhet
  • Vilka maskiner som ska omfattas av Annex IV
  • Delvis fullbordad maskin (PCM)
  • Väsentlig ombyggnad av en maskin
  • Bedömning av överensstämmelse

Att digitala instruktioner tas upp ser vi som ett steg i rätt riktning mot digitaliserad dokumentation och mindre krav på tryckt material.

Med Zert CLM är det enkelt att producera teknisk information och publicera innehåll på webben så att det blir lättillgängligt för användaren.

Anledningen till att man vill föra in AI och cybersäkerhet som nya väsentliga krav i maskindirektivet är att man ser detta som det säkraste sättet att få in kraven i ett nytt maskindirektiv. Organisationen ORAGALIM har fört fram förslag om en separat lagstiftning för cybersäkerhet.

Zert hjälper dig med CE-märkning enligt maskindirektivet

Zert erbjuder konsultationer och applikationer för CE-märkning, riskbedömning samt skapande av den tekniska dokumentationen som krävs. Vi kan även bistå med stöd när det gäller granskning av befintlig dokumentation och kravuppfyllnad. Med våra applikationer Zert RM och Zert CLM får ditt företag allt som behövs för att möta kraven. Detta innefattar allt från checklistor, riskbedömningar, projekthantering till organisering av skyddsronder ute i er produktion. Med Zert CLM skapas enkelt den tekniska dokumentation som skall ut till användaren! 

Zert har även ett tjänstepaket för att komma i mål med CE-märkning enligt maskindirektivet.

Läs mer om CE-märkning enligt maskindirektivet här!

Mer information hittar du på Zerts hemsida, där kan du boka en demo eller läsa mer om våra konsulttjänster.