AI och maskininlärning inom medicinteknik

AI och maskininlärning inom medicinteknik

Ett arbete har nu startat med att ta fram kvalitetsstandard för medicinteknisk programvara med (AI/ML). Det sker i internationellt samarbete och resultatet kan bli svensk standard. Även på det medicintekniska området fortskrider arbetet med (AI/ML). En första,...
Omröstning om det kommande nya maskinförordningen

Omröstning om det kommande nya maskinförordningen

Maskindirektivet (direktivet 2006/42/EG), som trädde i kraft december 2009, reglerar produkter från den mekaniska verkstadsindustrin. Dess syfte är att säkerställa en hög nivå av säkerhet och skydd för maskinanvändare (arbetare, konsumenter och andra utsatta...