Vad innebär nya MDR för medicintekniska produkter

Vad innebär nya MDR för medicintekniska produkter

Den 26:e Maj 2021 började de nya EU-förordningen om medicintekniska produkter (2017/745) att gälla. Den 26:e Maj 2022 börjar även EU-förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (2017/746) att gälla.   Den nya lagstiftningen är...
Byggherrens ansvar över val av byggprodukter

Byggherrens ansvar över val av byggprodukter

Byggherren ansvarar för att välja lämpliga byggprodukter med bedömda egenskaper till projektet. Som stöd i det valet finns information som lämnas med produkten. Det finns olika sätt att bedöma byggprodukters egenskaper och därmed också olika sätt att lämna...