Rekordfå dödsolyckor under pandemiåret 2020

Rekordfå dödsolyckor under pandemiåret 2020

Under 2020 var det rekordfå dödsolyckor på arbetet i Sverige, totalt 29 stycken, men hittills under 2021 har redan 23 dödsolyckor inträffat. De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor....