Då nya territorium avtäcks på den digitala kartan måste EU-direktiv främja de framtida tekniska möjligheterna för att produkter från EU ska bibehålla sin starka konkurrenskraft. Därför gör Europeiska Kommissionen en översyn av maskindirektivet (2006/42/EG) samt direktivet om produktansvar (85/374/EEG).

Som en del av översynen av maskindirektivet, ges nu tillfälle åt allmänheten att ge synpunkter och förslag i en online-enkät. Undersökningen riktar sig till intressenter i en bred målgrupp som inkluderar bland annat icke-europeiska konsumenter, tillverkande företag och konsulter inom maskinsäkerhet, samt olika typer av organisationer och andra som på något sätt kommer i kontakt med maskindirektivet.

Att översynen av maskindirektivet utförs beror mycket på den snabba digitala utvecklingen och de nya utmaningar som uppstår. AI (Artificell intelligens) och IOT (Internet of Things) är två områden som fokus ligger på. Det finns stora möjligheter att förbättra industrier och vårt dagliga liv tack vare den tekniska utvecklingen. Självkörande bilar. Kommissionen kommer även att inleda en studie för att undersöka vissa aspekter av tillväxtteknologier, till exempel frågor som uppstår genom samarbete mellan människa och maskin.

Enkäten är öppen för alla intressenter företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner. Enkäten kan fyllas i anonymt tar ungefär 20 minuter att besvara.

Zert har fyllt i enkäten och på så sätt bidragit till utvecklingen av maskindirektivet, gör det du också!

Klicka här för att komma till enkäten

Enkäten kommer att vara tillgänglig fram till den 30 augusti 2019.

Digital dokumentation

Vi har noterat att många av de frågor som ställs i enkäten handlar om vilket medie bruksanvisningar och annan teknisk dokumentation bör finnas på. Detta ser vi som ett steg i rätt riktning mot digitaliserad dokumentation och mindre krav på tryckt material. Vilket är något vi välkomnar och ser fram emot!

Med Zert CLM är det enkelt att producera teknisk information och publicera innehåll på webben så att det blir lättillgängligt för användaren.

Läs mer om Zert CLM här!

Zert hjälper dig med CE-märkning enligt maskindirektivet

Zert erbjuder konsultationer och applikationer för CE-märkning, riskbedömning samt skapande av den tekniska dokumentationen som krävs. Vi kan även bistå med stöd när det gäller granskning av befintlig dokumentation och kravuppfyllnad. Med våra applikationer Zert RM och Zert CLM får ditt företag allt som behövs för att möta kraven. Detta innefattar allt från checklistor, riskbedömningar, projekthantering till organisering av skyddsronder ute i er produktion. Med Zert CLM skapas enkelt den tekniska dokumentation som skall ut till användaren! 

Zert har även ett tjänstepaket för att komma i mål med CE-märkning enligt maskindirektivet.

Läs mer om CE-märkning enligt maskindirektivet här!

Mer information hittar du på Zerts hemsida, där kan du boka ett demo eller läsa mer om konsulttjänsterna.

Läs mer:

https://ec.europa.eu/growth/content/commission-publishes-evaluation-reports-eu-rules-machinery-safety-and-product-liability_en

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426989/public-consultation_en