AI och maskininlärning inom medicinteknik

AI och maskininlärning inom medicinteknik

Ett arbete har nu startat med att ta fram kvalitetsstandard för medicinteknisk programvara med (AI/ML). Det sker i internationellt samarbete och resultatet kan bli svensk standard. Även på det medicintekniska området fortskrider arbetet med (AI/ML). En första,...
Omröstning om det kommande nya maskinförordningen

Omröstning om det kommande nya maskinförordningen

Maskindirektivet (direktivet 2006/42/EG), som trädde i kraft december 2009, reglerar produkter från den mekaniska verkstadsindustrin. Dess syfte är att säkerställa en hög nivå av säkerhet och skydd för maskinanvändare (arbetare, konsumenter och andra utsatta...
Byggherrens ansvar över val av byggprodukter

Byggherrens ansvar över val av byggprodukter

Byggherren ansvarar för att välja lämpliga byggprodukter med bedömda egenskaper till projektet. Som stöd i det valet finns information som lämnas med produkten. Det finns olika sätt att bedöma byggprodukters egenskaper och därmed också olika sätt att lämna...