Snöskottning av tak – ett riskfyllt arbete

Snöskottning av tak – ett riskfyllt arbete

Snöskottning och annat arbete på tak är alltid farligt och på vintern gör snö, is, kyla och blåst jobbet extra farligt. Då är de som arbetar på taken särskilt beroende av säkra skyddsanordningar. Även snö och is som rasar från tak kan orsaka allvarliga olyckor.  Det...
ATEX – EU-Direktiv för explosionsfarliga miljöer

ATEX – EU-Direktiv för explosionsfarliga miljöer

På 90-talet gjordes en genomgång av EX-skyddet i EU, då upptäcktes stora brister och skillnader mellan olika medlemsländer. För att skydda människors hälsa och säkerhet mot de risker som kan uppstå vid användning av utrustning samt säkerhetssystem i explosionsfarliga...