Byggherrens ansvar över val av byggprodukter

Byggherrens ansvar över val av byggprodukter

Byggherren ansvarar för att välja lämpliga byggprodukter med bedömda egenskaper till projektet. Som stöd i det valet finns information som lämnas med produkten. Det finns olika sätt att bedöma byggprodukters egenskaper och därmed också olika sätt att lämna...
Byggherrens ansvar för dokumentation av byggprodukter

Byggherrens ansvar för dokumentation av byggprodukter

Dokumentation som byggherren ansvarar för Den dokumentation som byggherren ansvarar för är prestandadeklarationen, CE-märkningen, typgodkännande och certifiering. Vi går in närmare på varje del och vad det är som behövs. Prestandadeklaration I prestandadeklarationen...