Zert utvecklar webbaserade tjänster inom riskhantering och teknisk dokumentation. Tjänster som gör det enkelt att komma åt det du behöver, när du behöver det, oavsett var du är.

Våra webbaserade produkter låter dig hantera och samla allt du behöver, på ett och samma ställe.

Vi vill utmana gamla ineffektiva arbetssätt och ersätta dem med smarta automatiserade lösningar, helt enkelt för att du ska kunna ägna dig åt de som är väsentligt i din verksamhet. Det betyder att vi ständigt utvecklar våra produkter och tar fram nya lösningar som effektiviserar arbetet för våra kunder. 

Våra webbtjänster

Zert RM är ett webbaserat program som samlar din riskhantering på ett och samma ställe. Programmet gör det enkelt att såväl identifiera som värdera och kommunicera riskerna i din organisation.

Zert RMp är ett planerings-, process- och kvalitetsstöd med fokus på lagdrivna krav, krav från standarder samt företagsspecifika krav.

Zert CLM innehåller allt du behöver för att skapa, samla, underhålla och publicera flerspråkig teknisk dokumentation och eftermarknadsmaterial.

Våra tjänstepaket

Zert RM – Riskhantering

AFS 2017:3

Användning och kontroll av trycksatta anordningar. Tjänstepaketet innehåller det du behöver för att gå i mål med den nya föreskriften för trycksatta anordningar.

Läs mer

CE-MÄRKNING ENLIGT MASKINDIREKTIVET

Abonnemanget innehåller det du behöver för att gå i mål med CE-märkning av en maskinleverans enligt 2006/42/EG.

Läs mer

Zert CLM – Teknisk dokumentation

ISO 20607:2019

Tjänstepaketet innehåller det du behöver för att producera en bruksanvisning som följer den nya standarden Maskinsäkerhet – Bruksanvisning – Allmänna principer (ISO 20607:2019). Med färdiga mallar kommer du snabbt igång med arbetet.

Läs mer

Våra konsulttjänster

Bättre projekt börjar med ett bättre säkerhetsarbete. Våra specialister lotsar dig och guidar både projekt och linje till rätt säkerhetsnivå, relevant dokumentation och en effektiv process.

Vår konsultavdelning har stor erfarenhet av hur industriella innovations- och förändringsarbeten ska drivas från start till mål. Konsulterna fungerar som resurser för allt från industriella miljard-investeringar till enskilda uppfinnare som utvecklar en produkt.

Vi erbjuder tjänster bland annat inom dessa områden:

Kontakta oss om du har frågor eller om du vill veta mer om våra tjänster!