Arbetet med riskhanteringen i Helios-projektet fortskrider. I början av 2016 blev det klart att Zert AB fått det prestigefyllda uppdraget att hjälpa till med riskhanteringen i en av de största industriinvesteringarna i Sverige. Till Helios-projektet levererar vi en kombination av tjänst och webbtjänst, där vi utför riskbedömningar RM på plats och där man använder sig av vår webjänst RMp för att säkerställa dokumentationen och alla lag- och standardkrav i leveranserna.

Nu har vi sammanställt en film som visar hur vi jobbar på SCA Östrand och i Helios-projektet.

Vill ni ha hjälp med riskbedömningar i ert projekt – kontakta oss på Zert

Vi har även prisvärda abonnemang för mindre projekt – Zert-CE märkning 

Om Helios-projektet

SCA Östrands vision är att bli Europas mest lönsamma massabruk med fokus på en unik miljöprofil och effektivitet i världsklass. Denna vision sätter man nu i verket med projektet Helios där man under 3 år bygger en ny fabrik för att fördubbla produktionskapaciteten för barrsulfatmassa.  SCA investerar 7.8 miljarder i Helios och det är en av Sveriges igenom tiderna största industriinvestering, den nya investeringen har också ett stort fokus på miljö och hållbarhet. För att kunna fördubbla dagens produktion behövs ett nytt renseri där veden barkas och huggs till flis, en ny indunstning, ombyggd sodapanna med turbin, ny torkmaskin med två nya balningslinjer, ett utbyggt vattenreningsverk, ett nytt stort blekeri och en ny stor fiberlinje. Fiberlinjen blir den största i världen enbart för barrträd. Det byggs också en ny helt unik driftcentral, där man bygger en driftcentral för hela bruket. Investeringen omfattar åtta olika delprojekt.

Den nya fabriken kommer ha den senaste tekniken för minimera utsläpp till luft och vatten, man ska bli ledande i resurshållning med minskad el och värmeförbrukning och det energiöverskott som blir ska man sälja vidare i form av grön el och fjärrvärme. Den el man säljer överstiger även det man förbrukar. SCA Östrand är miljöcertifierad enligt ISO 14001.