Genom att bryta en laserstråle med ett pappersark invigde kungen den nya delen av massafabriken i Östrand. Utbyggnaden är som vi skrivit om tidigare, en av Sveriges största industriinvesteringar genom tiderna och innebär att fabriken kan fördubbla sin produktion av pappersmassa. Helios-projektet som helhet har varit fantastiskt framgångsrikt.

I detta jätteprojekt har Zert vart med sedan start och har deltagit i de åtta av de nio delprojekten. I projektet levererade Zert en kombination av tjänst och webbtjänst, där riskbedömningar utförts i Zert RM på plats och där man använt sig av Zert RMp för att säkerställa att dokumentationen uppfyller alla lag- och standardkrav i leveranserna.