Zert RMp är ett webbaserat program utvecklat av Zert för kravhantering i större projekt. Programmet används för att samla alla delprojekt på samma plats. I Zert RMp kan du från översiktsvyn gå in i varje delprojekt för att se mer information på detaljnivå. Programmet är inte bara en projektcontainer utan också ett planerings-, process- och kvalitetsstöd med fokus på lagdriva krav och direktiv, krav från standarder samt företagsspecifika krav. Det går alltså själv att välja vilka krav som projektet ska drivas efter och vilka standarder som ska följas i hela projekt, men även i delprojekten.

Håll koll på alla delar i projektet med Zert RMp

I realtid ser du vilka punkter i projektet som är planerade, pågående eller slutförda. Som projektledare hålls du uppdaterad genom hela projektet om hur arbetet med kravuppfyllnaden fortskrider, och även vilken dokumentation som begärs, förändras, levereras och godkänns. Det går lätt att även kombinera Zert RMp med vårt system för riskbedömningar (Zert RM) för att enkelt planera, genomföra eller lägga till genomförda riskbedömningar.
Genom handlingsplanen får du en klar överblick av eventuella åtgärder och uppföljningar som bestämts i riskbedömningen.

Enkel sammanställning av projektets dokumentation

För större projekt kan det vara svårt att hantera alla dokument på ett smidigt sätt. Det är viktigt att ställa krav på dokumenteringen i projekt, och lika viktigt att kunna sammanställa hela projektets dokumentation. Därför är Zert RMp utrustat med en exportfunktion som låter sig sammanställa hela projektets dokumentation och dess status med ett knapptryck för att du enkelt ska kunna överlämna det till mottagaren. Vi har även kundanpassade mallar som tillåter exportering till andra system och filstrukturer. Med hjälp av automatgenererade restpunktlistor kan alla inblandade informeras om vad som återstår att göra.


Direkt när en leverantör laddar upp ett dokument till programmet får ansvarig en notifikation, så att granskningsprocessen kan sättas igång direkt. Utöver detta kan du även lägga till och ta bort ansvariga och medlemmar, samt se loggar över alla ändringar. Zert RMp är designat med fokus på användning av kataloger och trädstrukturer för att det ska vara enkelt att förstå och följa processen visuellt.

Vi har med framgång använt Zert RMp i ett antal stora miljardprojekt, bland annat Helios-projektet, Moderniseringen av Henriksdals reningsverk och BillerudKorsnäs investering i Frövi och Rockhammar.

Läs mer om Zert RMp här eller kontakta oss för mer information.