Ett projekt för bättre interoperabilitet

Under perioden oktober 2017 till juni 2019 har svensk industri jobbat tillsammans i ett projekt som gått under namnet ”LCDM-projektet”. Projektets syfte var att genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna att etablera ett standardiserat datautbyte mellan olika IT-stödsystem i en anläggnings livscykel.

Projektet har också jobbat med hur svensk industri tar nästa steg in i den digitala transformering som har till syfte att hitta lösningar på svensk industriell interoperabililitet (*).  Ingår som en del av  Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Runt om i världen finns sedan tidigare olika initiativ så som ThTh i Finland, Posc Caesar i Norge, CFIHOS i Holland/Japan, Dexpi i Tyskland och Mimosa i USA bl.a. Gemensamt för alla dessa initiativ och organisationer är att de är drivna av industrin utan ett specifikt vinstintresse. För att etablera internationella standarder på området krävs bred förankring i olika industrigrenar och tillsammans representerar dessa initiativ/organisationer de flesta områden inom anläggningsintensiv industri.

Slutsatsen i LCDM projektet blev att en svensk organisation som kan samverka med övriga internationella organisationer men också adoptera de koncept och lösningar som tagits fram runt om i världen behöver bildas. Under våren och sommaren 2019 har därför den ekonomiska föreningen Swedish Industrial Interoperability Association, SEIIA bildats för att för stötta och aktivt jobba för en högre interoperabilitet i svensk industri.

Zerts roll i SEIIA

Zert AB är numera medlem i SEIIA och kommer i första hand jobba med frågor som berör riskhantering samt lag & standarddriven teknisk dokumentation. Visionen är att vi skall rationalisera dokumenthanteringen i framtida industriprojekt.

Kontaktperson krig frågor som rör SEIIA hos Zert AB är Frank Hedestig.

Om SEIIA

SEIIA:s medlemmar är just nu ABBForsConXEAMEurostep ABPlan-BSSG, Standard Solutions GroupSymetriEndress+Hauser ABSCA GraphicSiemensPreemStora EnsoZert ABSIS (Partner)

SEIIA styrelse består av följande personer.

  • Björn Jonsson (ABB)
  • Andres Dingvall (SIS) 
  • Mats Larsson (Holmen)
  • Johnny Sundström (Stora Enso) – Ordförande, till vardags chef för anläggningsinformation vid Stora enso Fors bruk.
  • Niklas Norén (Preem)
  • Thomas Andersson (Siemens)
  • Conny Ohlsson (Stockholm Vatten).

(*) Förmågan hos olika system, ofta i datorsammanhang, att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra.