Ni vet väl att vi har appen som du behöver för att förbättra hanteringen av er riskbedömning – Zert-RM appen- Den är en förlängning av vår webbtjänst Zert-RM och med den kan du jobba med riskidentifiering, inrapportering och klarmarkering direkt på plats.

I appen kan du enkelt sköta din handlingsplan, dina skyddsronder, skicka in rapporteringar samt fylla i checklistor. Du kommer spara mycket tid och förenkla ditt arbete då fler kan vara delaktiga i att rapportera in risker och förbättringsförslag. Med det får du även med enkla medel bättre kontroll och överblick över riskerna i hela anläggningen.

Med appen får du ett extremt effektivt arbetssätt och den är byggd så att den klarar av alla situationer du kan ställas inför, om du till ex. är ute i fält utan internet-uppkoppling så kan du ändå fylla i dina inrapporteringar, skyddsronder eller checklistor, när du sedan får uppkoppling synkas detta mot webbtjänsten.

En väldigt stor fördel med en app är att man enkelt kan bifoga ett foto, både för att påvisa en risk eller en brist men även för att visa hur resultatet av en åtgärd verkligen blev. Effekten med en bild blir att det blir tydligare och enklare att förstå och se risker och åtgärder. Zert-RM appen har du alltid med dig i din mobil och är det naturliga verktyget för ditt dagliga arbete.

Visst låter det intressant! Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång!