Den 13-14 mars anordnades FTI:s årliga konferens om teknikinformation i Uppsala.

Zerts deltagande i årets FTI-konferens

Vi deltog på den årliga konferensen som Föreningen Teknisk Information anordnar både för att prata om hur vi jobbar men även för att ta del av ny kunskap från andra företag. Givetvis är det alltid kul att träffa branschfolket och föreningens medlemmar.

Markus Eriksson från Zert höll en presentation, Kollaborativ framtagning av Teknikinformation. Han visade på olika metoder för att jobba mer effektivt tillsammans och hur smarta lösningar frigör tid till det som man vill jobba med. Granskningsprocessen är ett område som vi på Zert intresserat oss för. Nu när distributionen av teknikinformation sker via helt nya kanaler finns det anledning att tänka om. PDF kommer inte bli det främsta publiceringssättet i framtiden och vi ser framför oss helt andra behov när det kommer till granskning.

Mjukvaruindustrins granskningsmetoder och stödsystem är intressant att titta på. Härifrån har också Zert hämtat idéer. Med Zert CLM vill vi möta framtidens krav på en smart produktion och distribution av TI. Vill du förbereda dig, kontakta oss så berättar vi mera om vår lösning.

CLM – Content Lifecycle Management

Zert CLM är den nu mera Cloudbaserade applikationen för produktion och publicering av teknisk dokumentation. Den är användarvänligt, kraftfullt och återanvänder material på ett smart sätt som minskar kostnaderna för en nyproduktion med upp till 70%.

Om FTI

Föreningen Teknisk Information (FTI) är en intresseorganisation för professionella teknikinformatörer och teknikinformatörsföretag.

Föreningen vill främja teknikinformatörers verksamhet, sprida upplysning om yrkesrollen och dess betydelse, samt verka för att ett gott svenskt, tekniskt språk utvecklas.

Föreningen fungerar som ett kontaktnät för teknikinformatörer och är ett forum för utbyte av erfarenheter. FTI arrangerar årligen en tvådagars konferens med seminarier, demonstrationer och möjlighet till nätverkande.

www.teknikinformatoren.se