Vi på Zert kan stolt presentera att SPD, Scandinavian Pile Driving AB har valt vår webbtjänst Zert CLM för att hantera sin tekniska dokumentation.

I och med detta har Zert tillsammans med SPD noga granskat den befintliga tekniska dokumentationen. SPD valde att använda vårt nya tjänstepaket som följer maskindirektivet och den nya standarden Maskinsäkerhet – Bruksanvisning – Allmänna principer (ISO 20607:2019). Tack vare den förkonfigurerade stilmallen kan arbetet med brukanvisningen snabbt komma igång.

Om SPD

SPD tillverkar borr och pålningsmaster som används främst av grundläggningsföretag. På fabriken i Sala har produktion och utveckling av nya maskiner pågått sedan starten 2003.

Det som gör SPD unika är de egenutvecklade borrmasterna för grundläggning som monteras på grävmaskiner. Det ger en mycket större flexibilitet än om man använder en traditionell borrigg.
De flesta av de stora grundläggningsföretagen i Sverige har en eller flera maskiner från SPD men även ett antal mindre företag finns bland kunderna.

Läs mer om SPD på deras hemsida: www.spd.se

Zert CLM

CLM är vår webbtjänst för att skapa, samla, underhålla och publicera flerspråkig teknisk dokumentation och eftermarknadsmaterial direkt i molnet. Programmet är kraftfullt, användarvänligt och lätt att
anpassa efter dina behov.

Genom att återanvända dokumentationen sparar du upp till 70 % av kostnaderna för nyproduktion, underhåll och översättning.

Här kan du läsa mer om CLM, kontakta oss för att få veta mer om eller boka en demo.

Tjänstepaket ISO 20607:2019

Tjänstepaketet innehåller allt du behöver för att producera bruksanvisningar som uppfyller maskindirektivet och den nya standarden ISO 20607:2019. ISO-Standarden fungerar som en utökning av maskindirektivet och går igenom hur en bruksanvisning bör se ut. Tjäntepaketet har tagits fram för att du snabbt ska kunna komma igång med författandet i CLM.

I tjänstepaketet medföljer en färdig layout med möjlighet att anpassa vissa delar. Till exempel hur fram- och baksidan ska se ut och vilket typsnitt som ska användas. Självklart kan vi skräddarsy stilmallen i detalj efter behov.

Vid författandet i CLM utgår du från en mall med de rubriker som ska finnas i en bruksanvisning. Färdiga format för att lägga in varningstext och standardiserade symboler följer också med.

Läs mer om vårt nya tjänstepaket ISO 20607:2019 här!