Mellan den 15-16 november så anordnas BOTI-2017 i Stockholm. Konferensen är för de som är intresserade och verkar inom teknikinformationsbranschen. I samband med konferensen så ställer även företag inom branschen ut på en mässa.

Några av de ämnen som tas upp på konferensen är;

  • Att jobba med teknikinformation på en global marknad – Liselott Shafiee från Sigma Technology tar upp hur man kan leverera snabbare och billigare innehåll och även behåller kvaliteten på den information man levererar.
  • Hur jobbar man med digital information om man har en stor och bred målgrupp? Tove Ståhl och Joacim Wirebrand från Migrationsverket berättar om hur de hanterar sin breda målgrupp som har olika bakgrund, språkkunskap och utbildningsnivå.
  • Karolin Nissa är i grunden kognitionsvetare och jobbar idag på Gripen. Hon kommer att prata om hur samarbete är grunden till bra dokumentation där redaktörer och utvecklare måste kunna samarbetar tillsammans.
  • Hur kan man använda sig av ny teknik vid presentation och produktion av teknikinformation? Fredrik Larsson är manager inom digital development på Semcon och tar i sitt föredrag upp hur man kan göra information mer relevant med hjälp av digitala verktyg.

Zerts deltagande på konferensen

Zert deltar på BOTI 2017 för att få en omvärldsbevakning av utvecklingen av teknisk information, för att vi ska fortsätta ligga i framkant med vårt verktyg CLM. Det är också viktigt att möta  användare för att se vilka behov som finns och som kommer i framtiden.

CLM-Zerts verktyg för hanteringen av teknisk dokumentation

Zert CLM är verktyget för teknisk dokumentation som är kraftfullt, användarvänligt och genom att återanvända dokumentation sparar man upp till 70% av kostnaderna för nyproduktion.

Nu har vi även släppt CLM ut i molnet!

Vad är BOTI?

BOTI är en bransch-organisation för teknikinformation i Sverige. Genom att samverka mellan teknikinformerande företag och organisationer vill man skapa en större kunskap och intresse för teknikinformation nationellt och internationellt. Detta gör man genom konferenser, nätverk erbjudandet av kurser och utbildningar kopplingar till andra nätverk och föreningar.