Tekoms årliga konferens är den största inom teknisk information i världen. På konferensen får man ta del av talare från hela världen, utställning med företag och organisationer inom teknisk information och man får interagera med experter och människor från alla sektorer och länder.

Några av de topics som tas upp under konferensen är innehållsstrategier, innehållsdesign, visuell design och kvalitetsförsäkran.

Läs mer om konferensens innehåll här

Zert deltar för att få en omvärldsbevakning av utvecklingen av teknisk information, för att vi ska fortsätta ligga i framkant med vårt verktyg CLM. Det är också viktigt att möta  användare för att se vilka behov som finns och som kommer i framtiden.

Zert CLM är verktyget för teknisk dokumentation som är kraftfullt, användarvänligt och genom att återanvända dokumentation sparar man upp till 70% av kostnaderna för nyproduktion.

 

Tekom Europe

Den europeiska föreningen för teknisk information Tekom är världens största professionella förening för teknisk information. Den grundades 2013 i Tyskland av representanter från Gesellschaft für Technische Kommunikation – tekom e.V. Huvudsyftet med föreningen är att representera intresset för skapare och användare som hanterar användarinformation på en europeisk nivå. Man stödjer förbättring av utbildning av ungdomar, arbete och mobilitet och konkurrenskraften inom området.

Målen som Tekom har är att:

  • Fortsätta stödja utvecklingen av teknisk information i Europa
  • sätta Europeiska kvalitetsstandarder för teknisk information
  • öka vikten av teknisk information genom hela Europa, både kommersiellt och privat
  • stärka och harmonisera den yrkesmässiga profilen av tekniska skribenter
  • främja samarbetet mellan Universitet och utbildnings intuitioner på en europeisk nivå
  • delta i utvecklingen av internationella standarder för användarmanualer och tekniska instruktioner.