Smart information

Industri 4.0, internet of things och e-hälsa är några av de initiativ som tagits för att hänga med i den digitala utvecklingen. Dessa blir uppmärksammade i medier, hos ledande personer och det sprids information bland allmänheten så att vi följer med i utvecklingen. Digitaliseringen innebär att vi blir mer tillgängliga var som helst, när som helst med verktyg och tjänster som alla kommer åt.

Den del som inte behandlats nog, är hur vi hanterar själva informationen i alla dessa smarta enheter. Inom området teknisk kommunikation har man fokuserat mycket på processeffektivitet då det gäller skapandet och publiceringen av användarinformation och inte så mycket på själva användaren. Ett sådant exempel är alla mobila enheter där många företag jobbat för att mobil dokumentation ska bli bättre. Integrationen mellan de båda har inte riktigt lyckats , varken som koncept eller tekniskt. Det måste fokuseras mer på att kunna leverera känslig individualiserad användarinformation som lyfter användarupplevelsen. Det måste även analyseras och testas utifrån olika mediekanaler som; klassiska pappersmanualer, webbinformation, mobilinformation och augmented reality där bilder tillsammans med text i enheter skapar information. Utvecklingen av smarta enheter kräver även smart information.

 

Tekom’s ”Intelligent Information Initiative – in³”

Digitaliseringen och utvecklingen av smart information är även viktig då det gäller produktrelevant information som för exempelvis manualer och instruktioner. Det gör att informationen blir mer tillgänglig, kundspecifik och uppdateringsbar.

Tekom som är världens största förening inom området teknisk information har därför skapat ett initiativ som man kallar in³ – Intelligent Information. Med initiativet vill man bland annat tillämpa accepterade tekniska standarder även för integrationen av innehåll, skapa analysgrupper och tester och fokusera på användarerfarenhet. Under 2016 och 2017 kommer in³ vara fokus för Tekoms aktiviteter. Genom konferenser, möten, samarbeten och arbete med tekniska standarder vill man lyfta och jobba för mer smart och intelligent information.

 

Vi har programmet för att hantera teknisk dokumentation –CLM – kontakta oss så berättar vi mer.

Tekom Europe

Den europeiska föreningen för teknisk information Tekom är världens största professionella förening för teknisk information. Den grundades 2013 i Tyskland av representanter från Gesellschaft für Technische Kommunikation – tekom e.V. Huvudsyftet med föreningen är att representera intresset för skapare och användare som hanterar användarinformation på en europeisk nivå. Man stödjer förbättring av utbildning av ungdomar, arbete och mobilitet och konkurrenskraften inom området.

Målen som Tekom har är att:

  • Fortsätta stödja utvecklingen av teknisk information i Europa
  • sätta Europeiska kvalitetsstandarder för teknisk information
  • öka vikten av teknisk information genom hela Europa, både kommersiellt och privat
  • stärka och harmonisera den yrkesmässiga profilen av tekniska skribenter
  • främja samarbetet mellan Universitet och utbildnings intuitioner på en europeisk nivå
  • delta i utvecklingen av internationella standarder för användarmanualer och tekniska instruktioner.

För att uppnå dessa mål anordnar Tekom bland annat världens största konferens för teknisk information, i år går den av stapeln i Stuttgart den 8-10 nov.

Läs mer om TeKom och konferensen här: