Mellan den 17-18 november så anordnas BOTI-2016 i Stockholm. Konferensen är för de som är intresserade och verkar inom teknikinformationsbranschen. I samband med konferensen så ställer även företag inom branschen ut på en mässa.

Några av de ämnen som tas upp på konferensen är; Hur hjärnan påverkas av det överflöd av information som vi alla är utsatta för – Martin Ingvar- Hjärnforskare och professor, hur man styr sin terminologi – Mikaela Gidlund – Saab och Erik Halvordsson från PDSVision kommer prata om hur teknikinformation påverkas av Industry 4.0 – En av de största trenderna inom aktuella affärsmodeller är att man säljer tjänster i stället för produkter. Detta påverkar i sin tur kraven på hur man kopplar upp sina produkter (IoT) för att få nya möjligheter att förutspå fel i drift, sälja reservdelar innan saker går sönder och driva en lönsam serviceaffär. Samtidigt får man nya sätt att leverera dokumentation – de gamla felkoderna går i pension och ersätts av att maskinen talar om vad som faktiskt är problemet. Bläddrandet i manualer kommer att ersättas av intelligenta applikationer med bl.a. Augmented Reality-teknik.

Zert deltar för att få en omvärldsbevakning av utvecklingen av teknisk information, för att vi ska fortsätta ligga i framkant med vårt verktyg CLM. Det är också viktigt att möta  användare för att se vilka behov som finns och som kommer i framtiden.

Zert CLM är verktyget för teknisk dokumentation som är kraftfullt, användarvänligt och genom att återanvända dokumentation sparar man upp till 70% av kostnaderna för nyproduktion.

Mer information om konferensen hittar du här: BOTI-2016

BOTI

BOTI är en branschOrganisation för teknikinformation i Sverige. Genom att samverka mellan teknikinformerande företag och organisationer vill man skapa en större kunskap och intresse för teknikinformation nationellt och internationellt.

Detta gör man genom konferenser, nätverk erbjudandet av kurser och utbildningar kopplingar till andra nätverk och föreningar.