Zert är numera medlem i  BOTI, en organisation som arbetar med att stärka området teknikinformation både nationellt och internationellt.

Zert har blivit medlem i Branschorganisationen för teknikinformation, BOTI. Organisationens syfte är att lyft potentialen med bra teknikinformation på nationell och internationell nivå samt att skapa större kunskap om och en positiv inställning till branschen.

För att lyfta potentialen i branschen strävar BOTI efter att vara en naturlig mötesplats för företag och organisationer som arbetar med teknikinformation, t.ex. genom konferenser, utbildningar och nätverk.

– Det som främst är intressant för oss är kompetensförsörjning inom området teknisk information. Fortfarande finns inte den högskoleutbildning inom området som vi önskar. Vi ser dessutom fram emot ett spännande utbyte av erfarenheter och tankar kring utvecklingen av teknikinformation inom BOTI, berättar Annica Eklundh på Zert.