Vibrationer från arbetsutrustning är ett återkommande problem på många arbetsplatser. Här går vi igenom när vibrationer kan vara skadliga och hur riskbedömning ska genomföras.

Vad är vibrationer?

Vibrationer är fram- och tillbakagående rörelser och stötar hos fasta föremål, till exempel motordrivna maskiner. Vibrationernas storlek anges som acceleration i enheten m/s² (meter per sekund i kvadrat). Vibrationer kan vara kontinuerliga eller innehålla stötar.

Vibrationer är uppdelade i två huvudtyper:

 • Helkroppsvibrationer, som påverkar hela kroppen. De överförs när en person befinner sig på ett vibrerande underlag, så som på eller i ett fordon eller en mobil maskin.
 • Hand- och armvibrationer som uppstår när en person arbetar med handhållna maskiner eller verktyg.

En arbetstagare kan vara utsatt för både helkroppsvibrationer och hand- och armvibrationer samtidigt.

Vilka yrkesgrupper är utsatta för vibrationer?

Det finns många yrkesgrupper som använder vibrerande arbetsutrustning. Några exempel:

 • snickare – sticksåg, cirkelsåg, tigersåg, borrmaskin, skruvdragare
 • montörer, svetsare och mekaniker – slipmaskin, mutterdragare, vinkelslip, polermaskin
 • reparatörer, murare, rörmokare, elektriker – bilningsmaskin, slagborrmaskin, skruvdragare, tigersåg
 • plåtslagare – nitpistol, nibbler
 • park- och fastighetsskötare – röjningssåg, gräsklippare, motorsåg, slipmaskin
 • betong- och anläggningsarbetare – bilningsmaskin, markvibrator/stamp
 • tandläkare – tandläkarborrmaskiner med precisionsgrepp
 • tandtekniker – slipar tandproteser med filmaskiner
 • maskin- och fordonsförare – grävare, lastare, truckar, bussar.

Upprepade stötar innebär en särskild risk

Vid arbeten där arbetstagaren utsätts för upprepade stötar underskattas ofta riskerna för skador och ohälsa. När du som arbetsgivare ska göra riskbedömning för dessa arbetstagare är det därför viktigt att vara särskilt observant och försiktig.

Exempel på yrken där det förekommer upprepade stötar är

 • bilmekaniker, när de använder olika slående handhållna maskiner och verktyg
 • bygg- och anläggningsarbetare, när de använder bilningsmaskiner och tigersågar
 • plåtslagare
 • fordons- och maskinförare, som kör fordon och mobila maskiner på ojämnt underlag eller i terräng. Även om motorn går på tomgång överförs vibrationer genom sätet eller fötterna till hela kroppen.

Riskbedömning av vibrationer

Arbetsgivare måste regelbundet bedöma riskerna av vibrationsexponeringen för arbetstagare som använder vibrerande arbetsutrustning.

Riskbedömningen innebär att man bedömer hur allvarlig risken för skador är. Först beräknas storleken på vibrationsexponeringen för en arbetstagare under en åtta timmars arbetsdag, det så kallade A(8)-värdet.

Detta värde ska sedan jämföras med exponeringsvärdena i föreskriften om vibrationer.

För att kunna beräkna A(8)-värdet behöver man ta reda på två saker:

 • vibrationens storlek, det vill säga arbetsutrustningens vibrationsvärde.
 • exponeringstiden för varje delmoment i verksamheten där det förekommer vibrationer.

Formlerna för att beräkna A(8)-värdet finns i bilagorna till föreskriften om vibrationer, uppdelade på helkroppsvibrationer och hand- och armvibrationer.

Zert kan hjälpa ditt företag med riskbedömning

Våra konsulter kan hjälpa till med riskbedömning av arbete med truckar och andra moment på ert företag. Vi är experter inom riskhantering och kan erbjuda helhetslösningar.

Du kan läsa mer om våra konsulttjänster här eller kontakta oss om du vill veta mer eller har frågor.

I webbtjänsten Zert RM kan du genomföra alla typer av riskbedömningar. Allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.

Läs hela föreskriften AFS 2005:15 här.