Vad är belastningsergonomi?

Belastningsergonomi beskriver hur belastningar i arbete påverkar rörelseorganen och stämbanden. Det man kan säga är att ergonomi är anpassning av arbetsmiljön utifrån människans förutsättningar och behov.

När ska en riskbedömning utföras?

En arbetsgivare ska undersöka om arbetstagare utför arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt uttröttande. Det som ska undersökas är olika typer av arbeten som kan ge upphov till skador exempelvis: manuell hantering av laster, repetitivt arbete, arbetsställning och arbetsrörelser. Varaktighet, frekvens och intensitet är det riskerna ska bedömas utifrån, det vill säga hur länge, hur ofta och hur mycket arbete samt hur stor risken är att någon skadar sig. I bedömningen ska alla följande faktorer granskas: fysiska, organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetsmiljön.

Om synförhållanden kan en negativ inverkan på arbetsställningarna och arbetsrörelserna ska detta undersökas.

Arbetsgivaren ska bedöma om belastningar enskilt eller i kombination kan innebära risker som kan ge upphov till skador i rörelseorganen eller stämbanden. Riskbedömningens utformning, hur åtgärder och uppföljning ska göras finns att läsa om i arbetsmiljöverkets föreskrift ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”.

Genom att göra en riskbedömning och åtgärda riskerna ökar du lönsamheten tack vare färre sjukdagare och en friskare personal!

Vad krävs av arbetsgivaren?

  • Utformning av arbetsplatsen så att arbetsställningar och rörelser är så gynnsamma för kroppen som möjligt.
  • Undvika långvariga jobb med böjd/vriden bål.
  • Arbetsgivaren ska utforma arbetsplatsen så att belastningsbesvär undviks.
  • Arbetsgivare ska se till att normalt arbete inte utförs repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete.
  • Arbetsgivaren ska se till att arbetarna har möjlighet att påverka upplägg och genomförande av det egna arbetet.
  • Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har all information som behövs för lämpliga arbetsställningar och risker som förekommer vid olämpliga arbetsställningar.

BAS-P och BAS-U

På till exempel byggarbetsplatser är det viktigt att planering är nogrann och utförd i god tid. Där finns även många risker relaterade till belastningsergonomi. Det finns särskilda regler för byggarbetsplatser. Det måste finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) samt en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (BAS-U). Dessa personer har ansvar för arbetet som utförs i projektet av entreprenörer. BAS-P och BAS-U samordnar arbetsmiljöfrågor både innan och under projektet. BAS-U är ansvarig för att arbetsmiljöplanen följs. Läs mer om BAS-P och BAS-U.

Vad kan Zert hjälpa till med?

Har ni frågor eller behöver hjälp med att upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete eller utföra riskbedömning enligt AFS 2012:2, kontakta Zerts konsultavdelning Selecto.

Läs mer om Selecto

I webbtjänsten Zert RM kan du genomföra alla typer av riskbedömningar. Allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.

Zert har stöd för att följa upp kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation.

Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp dina maskiner. Genom att samla alla ingående komponenter, dess leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.

Du kan också lägga upp checklistor för att utföra periodiska kontroller. Sedan välja hur ofta de ska genomföras.

Läs mer om Zert RM

Regelverk för belastningsergonomi:

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter