Utbildningar på distans och på plats hos kunden

Sedan 1994 har vi på Zert jobbat med att förbygga risker på arbetsplatser. Idag jobbar vi både med konsulting inom risk management och tillhandahåller ett egenutvecklat system, Zert RM, för riskhantering och systematiskt arbetsmiljöarbete direkt i din mobiltelefon eller surfplatta.

På grund av det rådande läget som coronaviruset medfört har vi för närvarande endast möjlighet att hålla utbildningar på distans. Vi har lång erfarenhet av att jobba på distans och vi har bra verktyg för att genomföra distansutbildningar.

Zert erbjuder utbildningar för alla typer av företag och organisationer och anpassar utbildningen till just ert behov. Här nedan är exempel på några av de utbildningar som vi erbjuder.

 • CE-märkning,
 • Maskindirektivet,
 • Praktiska riskbedömningar,
 • Organisationsförändringar,
 • PED (AFS 2016:1),
 • Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3),
 • Säkerhetskretsar för maskiner och processystem (PL, SIL),
 • LSO-och SEVESO II rapporter,
 • ATEX och arbete i EX-farliga miljöer.

Kontakta oss för att få mer information om våra utbildningar, eller läs mer om våra konsulttjänster här.

Andra utbildningar

Utöver utbildningar inom riskbedömning och CE-märkning erbjuder vi också utbildningar inom följande områden:

 • Hur man skapar effektiv flerspråkig teknisk dokumentation.
 • Eftermarknad genom flerspråkig reservdelshantering. Hur man tar fram en reservdelskatalog, publicera den till olika format och inbjudan av kunder till en webbkatalog där de kan navigera runt i sina maskiner och lägga beställningar.

Zert CLM

Zert CLM är vår webbtjänst för att skapa, samla, underhålla och publicera flerspråkig teknisk dokumentation och eftermarknadsmaterial direkt i molnet. Programmet är kraftfullt, användarvänligt och lätt att
anpassa efter dina behov.

Genom att återanvända dokumentationen sparar du upp till 70 % av kostnaderna för nyproduktion, underhåll och översättning.

Här kan du läsa mer om Zert CLM, kontakta oss för att få veta mer om eller boka en demo.

Zert RM

I webbtjänsten Zert RM kan du genomföra alla typer av riskbedömningar. Allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.

Zert har stöd för att följa upp kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation.

Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp dina maskiner. Genom att samla alla ingående komponenter, dess leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.

Du kan också lägga upp checklistor för periodiska kontroller för till exempel fortlöpande tillsyn. Sedan välja hur ofta de ska genomföras.

Läs mer om Zert RM