Scrum

Scrum är en metod för systemutveckling och istället för att ha en kravspecifikation för utveckling så finns en levande lista med önskemål – en backlog. Här kan det under hela projektets gång tillkomma eller falla bort önskemål som inte längre prioriteras. När man jobbar med scrum så delas arbetet in i sprintar som kan vara mellan 3 – 30 dagar lång. En sprint inleds alltid med en planering och avslutas med en utvärdering.

Sedan finns det även daily scrum där man varje morgon går igenom:

  1. Vad har jag gjort sedan igår?
  2. Vad ska jag göra till imorgon?
  3. Finns det något som hindrar mig?

I scrum finns det 3 tydliga roller: Produktägare, scrum master som coachar teamet och själv utvecklingsteamet.

Teamets betydelse

Att ha ett innovativt och energiskt team är något som ger otroligt mycket – men hur får man ett sådant team och hur man behåller det? Människor är olika och har olika preferenser och personligheter. Hur ser man till att alla vågar och får göra sin röst hörd. Att teamets hela potential utnyttjas. Att ha en öppen dialog är väldigt viktigt och att både kunna lyfta fram bra och dåliga saker som påverkar teamets effektivitet.  Ett av de verktyg man använder för detta vid scrum är retrospective meeting – Det är ett möte mellan teamets medlemmar efter varje sprint. Här ska man lyfta sådant som kan förbättra arbetssättet. Det finns lite olika sätt att göra detta på men för att alla teamets medlemmar ska vara delaktiga så får var och en ta fram en bra och en dålig sak som det tyckte med sprinten. Sedan väljer teamet ut minst 1 sak som man ska åtgärda i nästa sprint. Det kan också vara en bra idé att ha teman på dessa möten – ex arbetsmiljön eller teknikens funktion.

Vad scrum betyder för Zert

På Zert jobbar vi med scrum för att vi vill utveckla bättre slutprodukter för våra kunder. Där vi är öppna för förändringar och på sätt får en mer levande utveckling. Det hjälper oss även mycket inom teamet, där vi får en öppnare dialog och kan hjälpa varandra på ett bättre sätt.

Kontakta oss gärna på Zert om ni vill veta mer.