Arbetsmiljöverket kommer de närmaste 3 åren utföra inspektioner av Sveriges tunga industrier. Tunga industrier är företag som hanterar stora mängder explosiva, giftiga och brandfarliga ämnen där det kan finnas risk för allvarliga olyckor.

Det kommer bli runt 1000 företag som ska ha inspekteras då arbetsmiljöverkets projekt är slut, målet är att se till att arbetsgivarna jobbar systematiskt med arbetsmiljön och att man förebygger risker och olyckor. Inspektörerna kommer både titta på kemiska arbetsmiljörisker som användning och besiktning av trycksatta anordningar, hur man hanterar arbetsmiljön vid den explosiva atmosfären och tillgången till första hjälpen och krisstöd. Men även granska den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket vill också se att de företag som anlitar entreprenörer och hyr in personal verkligen informerar om riskerna och att riskbedömningarna utförs på ett säkert sätt. Upptäcks det brister kommer det att ställas krav på åtgärder.

På Zert kan vi hjälpa dig med det systematiska arbetsmiljöarbetet, utföra riskanalyser och vi erbjuder verktyg för att hantera era risker. – kontakta oss.