Sedan 1994 har vi på Zert jobbat med att förbygga risker på arbetsplatser. Idag jobbar vi både med konsulting inom risk management och tillhandahåller ett egenutvecklat system, Zert RM, för riskhantering och systematiskt arbetsmiljöarbete direkt i din mobiltelefon eller surfplatta.

Vad innehåller en säkerhetsutbildning?

I utbildningen som vi erbjuder ingår:

  • Genomgång av aktuella regelverk som gäller för arbetsplatsen och de maskinerna som används.
  • Genomgång av ansvar, arbetsgivare och arbetstagare. Egen personal och entreprenörer.
  • Vad är en riskbedömning och hur genomför man dem?
  • Genomförande av riskbedömning i Zert RM på utvald arbetsplats.
  • Exempel på hur man kan använda checklistor inför arbete på ny arbetsplats.

Utbildningen riktar sig både direkt mot hantverkare och entreprenörer samt arbetsplatser som anställer hantverkare.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår säkerhetsutbildning

Läs mer om våra konsulttjänster

I webbtjänsten Zert RM kan du genomföra alla typer av riskbedömningar. Allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.

Zert har stöd för att följa upp kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation.

Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp dina maskiner. Genom att samla alla ingående komponenter, dess leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.

Du kan också lägga upp checklistor för periodiska kontroller för till exempel fortlöpande tillsyn. Sedan välja hur ofta de ska genomföras.

Läs mer om Zert RM