Nästan hälften av byggföretagen som kontrollerades i en myndighetsgemensam insats hade brister i arbetsmiljön. Kontrollerna avslöjade även flera personer som saknade rätt att arbeta i Sverige.

Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Polisen genomförde under två veckor oanmälda inspektioner vid ett 60-tal byggarbetsplatser runtom i landet med flera olika entreprenörer. Arbetsmiljöverket upptäckte brister i arbetsmiljön hos cirka 50 av de drygt 100 företag som inspekterades ute på byggen. En del brister var så allvarliga att de ledde till ett omedelbart förbud mot arbete.

– Vi har fått ge påfallande många förbud mot arbete på hög höjd, där det har saknats fallskydd och finns en omedelbar risk att falla ner. Det är upprörande och lite förvånande att de här företagen inte förstår bättre än så. Ingen ska behöva skadas eller dö av sitt arbete, säger Arne Alfredsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Sammanlagt upptäcktes 110 brister i arbetsmiljön

Utöver bristande fallskydd handlar det om hantering av kemikalier, farliga maskiner och arbetstagare som riskerar att andas in ohälsosamt damm. Arbetsmiljöverket ställde också krav på åtgärder mot smittspridning med anledning av pandemin.

Polisen kontrollerade cirka 200 personer och upptäckte minst 25 personer som saknade rätt att arbeta i Sverige. Flera av dessa har utvisats och fått förbud att återvända till Sverige de närmaste tre åren.

– Den här gången var det flera arbetare från Ukraina som saknade tillstånd att arbeta här, mycket tyder på att det är organiserat. Byggbranschen har en stor mängd underentreprenörer och den här insatsen visar att det finns problem. Därför är det viktigt att vi myndigheter fortsätter att jobba tillsammans för att störa de oseriösa företagen från flera håll, säger polisöverintendent Per Wadhed från Polismyndigheten.

Nära 40 procent av de företag som Skatteverket kontrollerade på plats hade brister i personalliggaren, där alla som är verksamma på ett bygge ska registreras.

– Inte sällan upptäcker Skatteverket också att bidrag betalats ut till vissa företag. På en restaurang upptäcktes personal som var korttidspermitterade. Normalt arbetar de i restaurangrörelsen, men vid kontrollen var de sysselsatta med renoveringsarbete. Detta ligger inte i linje med tanken kring de stödåtgärder som betalas ut till följd av pandemin, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Sammanfattning av kontrollerna:

Drygt 100 företag vid 60 byggarbetsplatser kontrollerades gemensamt i insatsen. Av dessa hade cirka 50 företag brister i arbetsmiljön.

Cirka 110 arbetsmiljöbrister upptäcktes.

Ett tiotal förbud om att stoppa arbetet eller ett arbetsmoment på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister utfärdades.

100 kontrollavgifter för bland annat brister i personalliggare övervägs.

Cirka 25 personer saknade rätt att arbeta i Sverige på de kontrollerade arbetsplatserna.

Vad kan Zert hjälpa till med?

Har ni frågor eller behöver hjälp med att upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete eller hjälp med riskbedömning av t.ex. fallrisker, kontakta Zerts konsultavdelning.

Läs mer om Zerts konsultavdelning.

I webbtjänsten Zert RM kan du genomföra alla typer av riskbedömningar. Allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.

Zert har stöd för att följa upp kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation.

Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp dina maskiner. Genom att samla alla ingående komponenter, dess leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.

Du kan också lägga upp checklistor för att utföra periodiska kontroller. Sedan välja hur ofta de ska genomföras.

Läs mer om Zert RM