Det är få som är medvetna om hur många som omkommer i arbetsplatsolyckor i Sverige. Åtta av tio personer tror att det inträffar mer sällan än vad det egentligen gör. Det finns dock ett stort intresse för att aktivt arbeta med sin arbetsmiljö, särskilt bland unga kvinnor. Fler vill engagera sig mer i arbetsmiljöfrågor om de fick avsätta tid för det. Det visar Arbetsmiljöverkets stora attitydundersökning om arbetsmiljöarbete.

I undersökningen fick personer mellan 20–64 år svarat på frågor om hur de ser på arbetsmiljöarbete. Där tre av fyra uppger att de är nöjda med arbetsmiljön på sin arbetsplats. Lika många anger också att de engagerar sig i arbetsmiljöarbete på något sätt, antingen formellt eller rent allmänt. I värsta fall kan en dålig arbetsmiljö leda till dödsfall, men också skador eller sjukdomar.

Statistik om arbetsolyckor

I Sverige dör i snitt 50 personer om året av sitt arbete. Enligt den senaste statistiken från 2018 anmäldes drygt 63 000 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro, drygt 33 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro och nästan 9 000 arbetssjukdomar.

Några av resultaten från Arbetsmiljöattityder 2019:

  • Så gott som alla tycker att arbetsmiljö är en ganska eller mycket viktig fråga på jobbet (77 procent mycket viktigt, 20 procent ganska viktigt).
  • Särskilt viktigt med arbetsmiljöarbete uppges det vara i branscherna utbildning, hotell och restaurang, vård och omsorg samt tillverkning och utvinning, energi och miljö.
  • Tre av fyra är engagerade i arbetsmiljöarbete på något sätt, antingen formellt eller allmänt engagerade.
  • Allra störst engagemang för arbetsmiljöarbete finns inom hotell och restaurang. Det är också där som intresset är störst för att engagera sig ännu mer.
  • Tre av fyra är mycket eller ganska nöjda med arbetsmiljön på sin arbetsplats.
  • Högst andel nöjda med arbetsmiljön finns inom hotell och restaurang. Lägst andel nöjda finns inom vård och omsorg.
  • En av tre uppger att viktigaste anledningen till engagemang i arbetsmiljöarbete är att alla ska trivas och må bra på jobbet.

Vad kan Zert hjälpa till med?

Har ni frågor eller behöver hjälp med att upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete, kontakta Zerts konsultavdelning för mer information.

Läs mer om Zerts konsultavdelning.

I webbtjänsten Zert RM kan du genomföra alla typer av riskbedömningar. Allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.

Zert har stöd för att följa upp kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation.

Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp dina maskiner. Genom att samla alla ingående komponenter, dess leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.

Du kan också lägga upp checklistor för att utföra periodiska kontroller. Sedan välja hur ofta de ska genomföras.

Läs mer om Zert RM

Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida.