I en sann Kollaborativ miljö har alla som bidrar med text samma möjlighet att lägga till, editera och ta bort text. Skrivprocessen blir en process som hela tiden repeterar sig, där varje förändring ger möjlighet för andra att göra fler ändringar och göra förändringar utifrån de förändringarna o.s.v.

För att jobba i en Kollaborativ miljö så är det oftast lättare om gruppen har ett specifikt mål med skrivandet än om målen är vaga. Detta så att alla som deltar i skrivandet förändrar och lägger till sådant som är relevant för målen. Det finns olika nivåer av Kollaborativt skrivande, allt från en författare som i diskussion med andra producerar ett dokument till en hel grupp av författare som tillsammans producerar ett dokument. Användare i en sån här miljö känner mer ofta att de direkt kan bidra till en dokumentation och att de fått varit med och påverkat och gjort en förändring. Dom blir mer involverade i projektet.

Verktyg för Kollaborativt skrivande

För att jobba med Kollaborativt skrivande så finns det en rad olika verktyg.  Att använda dessa ger stora fördelar för projekt som behöver flera inblandade parter och effektiviserar då arbetet och skrivprocessen. Verktyg ger även en möjlighet att övervaka vad användare tillför och när de gör detta och det ger en snabb bild när arbetet blir klart. Verktygen för collaborativt skrivande gör också att användarna inte behöver hålla reda på om de jobbar i rätt version, det gör programmet automatiskt. Så att alla användare jobbar i samma version. Funktionen att man kan chatta med varandra under skrivandets gång direkt i dokumentet undanröjer också all tid att skicka och vänta på mejl och diskussioner över telefon.

Några av de verktyg som finns för Kollaborativt skrivande är: Googledocs, Etherpad, Authorea, Microsoft office och Hackpad

På Zert ser vi Kollaborativt skrivande som ett effektivt arbetssätt, viktigt att föra in tidigt i arbetsflödet vid framtagning av teknisk dokumentation. Därför för vi nu in möjligheten i Zert CLM. Det händer mycket inom området och ämnet tas även upp vid årets TeKom-konferens. TeKom konferensen är den största globala mötesplatsen för teknisk kommunikation och genomförs den 11-13 november i Stuttgart. Zert kommer att vara där.

Läs mer om TeKom och konferensen här: 

Vi har programmet för att hantera teknisk dokumentation –CLM – kontakta oss så berättar vi mer.